Lấy ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

(Mặt trận) -Chiều ngày 25/6, Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nâng cao nhận thức và thống nhất hành động trong triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Bắc Ninh: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tham gia giám sát với Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, dự thảo Văn kiện công phu, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, có tính khách quan và hàm lượng trí tuệ cao. Các đại biểu cũng tán thành về bố cục báo cáo, rõ ràng, dễ hiểu, tập trung vào những nội dung lớn, đánh giá kết quả thực hiện một cách chi tiết; những nội dung quan trọng đều có số liệu minh họa cần thiết theo hướng công khai, nhất là về công tác xây dựng Đảng. 

Cơ bản nhất trí với dự thảo về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ Pháp luật thành phố kiến nghị bổ sung khâu đột phá trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên, trong đó chú ý tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải thiện môi trường sống cho người dân…

Ông Phạm Ngọc Thảo cũng lưu ý, cần kiên quyết không bổ nhiệm, sử dụng lại những cán bộ, đảng viên bị kỷ luật. Việc này sẽ mang tính cảnh tỉnh, nhắc nhở răn đe. Bên cạnh đó, xây dựng quy trình rèn luyện, thử thách cán bộ đảng viên trong quy hoạch trước khi bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo. 

Ông Ngô Hữu Thảo, Chủ nhiệm HĐTV và Tôn giáo cho rằng, dự thảo Báo cáo Chính trị mới chỉ nói tới “các tổ chức thành viên”, vốn là các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, cũng chưa nói tới “các cá nhân tiêu biểu”. Như vậy là sẽ thiếu nhiều các đối tượng đoàn kết, tập hợp của Mặt trận. Vì vậy, dự thảo cần bổ sung để đúng với mục đích tồn tại của Mặt trận.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây Nguyễn Văn Phong cho rằng, cần nghiên cứu, đánh giá khách quan hơn tại các đơn vị cơ sở. Bởi chính cơ sở là nơi có đổi mới và có tính đa dạng nhất và chính kết quả, thành tựu của Mặt trận tổ quốc trong thời gian qua cũng được cụ thể hóa tại cơ sở. 

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Mặt trận sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để gửi đến Ban soạn thảo Văn kiện Đảng bộ Thành phố để bổ sung, hoàn thiện văn kiện cho hoàn chỉnh.

N. PHƯỢNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản