Tin mới

Lấy ý kiến về Quy chế hoạt động thực hiện CVĐ 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

(Mặt trận) - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sáng ngày 18/7, Ban chỉ đạo CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến về Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

 Quang cảnh Hội nghị

Tham dự có ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ  An, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo.

Mục đích việc thực hiện Chỉ thị 03 nhằm quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân.

Xác định rõ nội dung công việc và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị… trong thực hiện CVĐ.

Do đó, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và Nhân dân.

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 về CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện CVĐ.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho CVĐ; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh vai trò các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh; Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CVĐ…

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhằm mục đích tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, ngành, các địa phương và Nhân dân trong tỉnh về triển khai các nội dung của CVĐ theo Chỉ thị 03.

Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong thực hiện CVĐ.

Khuyến khích, vận động, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh về giá thành, hình thức, mẫu mã nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, cần thúc đẩy vai trò các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh, làm rõ vai trò của các sở, ngành liên quan đến CVĐ. Công tác tuyên truyền sản phẩm OCOP đang còn hạn chế, các sản phẩm vẫn chưa đủ tính cạnh tranh, mang tính số lượng…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản