Tin mới

Mặt trận Bình Định sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Sáng 21/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 để đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thi hành và đề xuất các giả pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo Báo cáo tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cùng MTTQ Việt Nam các cấp tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thi hành ngay sau khi Luật MTTQ Việt Nam 2015 được ban hành.

Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục, pháp luật tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác Mặt trận, qua đó quán triệt nội dung, phổ biến sâu rộng Luật MTTQ Việt Nam đến cán bộ làm công tác Mặt trận và các tầng lớp nhân dân, từng bước sớm đưa Luật MTTQ Việt Nam vào cuộc sống.

Từ đó, giúp các cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận, cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị được cụ thể hóa bằng các quy chế, các chương trình phối hợp đã được xây dựng, tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ Việt Nam hoạt động.

Các tổ chức thành viên Mặt trận ngày càng phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào và chương trình hành động do Mặt trận chủ trì.

Sự tín nhiệm của nhân dân với MTTQ Việt Nam được khẳng định, Mặt trận là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, là cầu nối giúp chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ.

Các cán bộ Mặt trận cũng nhận thức rõ hơn về quyền, nhiệm vụ, vị trí và nguyên tắc hoạt động của Mặt trận, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết với công tác.

Qua tham luận, thảo luận của các đại biểu tham dự, Hội nghị cũng đánh giá những hạn chế, bất cập trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam thời gian qua như công tác phối hợp giữa chính quyền và các thành viên MTTQ có lúc có nơi chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; hoạt động đối ngoại nhân dân chưa rõ nét; việc chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Mặt trận sau giám sát còn chậm; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa đạt yêu cầu đề ra…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Phong Vũ khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện, Luật MTTQ Việt Nam đã cụ thể hóa, phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của Mặt trận cũng như các đơn vị có liên quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để công tác Mặt trận gặt hái nhiều thành công thời gian qua. Đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật kèm theo chế tài để việc thi hành Luật MTTQ Việt Nam đạt hiệu quả hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản