Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã đổi mới và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định đề ra.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

 

Để tập hợp, vận động nhân dân, hoạt động của MTTQ các cấp đã chú trọng hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Hàng năm, thực hiện chương trình an sinh xã hội, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Trong những tháng đầu năm 2020, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp đã thăm và tặng quà 9.209 hộ nghèo với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tham gia ủng hộ, phòng chống dịch bằng những hành động thiết thực. Kết quả, tính đến ngày 30-6-2020, tỉnh ta đã vận động được trên 6,4 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật gồm 123.450 khẩu trang, 3.356 chai nước diệt khuẩn, 50,5 tấn gạo, 700 thùng mỳ tôm, 4.800 chai nước thảo mộc, 10 tủ y tế đựng bệnh phẩm, kịp thời hỗ trợ tới cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh và người dân gặp khó khăn... Trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Nhiều địa phương đã chú trọng chỉ đạo và xây dựng mô hình mới trên từng lĩnh vực, đi sâu từng đối tượng bằng nhiều phong trào cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tại Hải Hậu, huyện đã ban hành bộ tiêu chí “gia đình NTM kiểu mẫu” để mỗi người dân tự nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường, nếp sống văn minh. Giai đoạn 2016-2019, huyện huy động được hơn 100 tỷ đồng đóng góp xây dựng quê hương từ người dân địa phương và con em làm ăn xa quê.

Đến nay, huyện đã có 131/546 xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2023… Kết quả, đến tháng 6-2020, tỉnh đã hoàn thành thẩm định cho 13 xã đăng ký hoàn thành NTM nâng cao năm 2019. Năm 2020, các huyện, thành phố đăng ký thêm 77 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu; 112 xã, thị trấn có mô hình thôn, xóm NTM kiểu mẫu. Phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có từ 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 mô hình NTM kiểu mẫu và 100 sản phẩm của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Nhờ đó, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động và chủ trì được nâng lên. Bên cạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao nâng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, thời gian qua, MTTQ còn phối hợp với các ngành, tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua riêng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và nội lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như các cấp Hội Phụ nữ duy trì mô hình trồng cây xanh, trồng hoa ven đường với tổng chiều dài trên 2.500km đường hoa, 1.953 tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ đóng góp trị giá trên 20 tỷ đồng; gần 3.000 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”; 1.553 mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình”; trong 5 năm qua đã tặng 30.560 suất quà là con giống, vật tư nông nghiệp với tổng trị giá 19,2 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ 1.301 phụ nữ thoát nghèo; xây mới và sửa chữa 538 “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 16,7 tỷ đồng. Các cấp Hội Nông dân tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thi đua lao động, sản xuất, tham gia bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” bằng các việc làm cụ thể như vệ sinh đường làng, ngõ, xóm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; nạo vét khơi thông dòng chảy các kênh mương thủy lợi nội đồng… Đến nay, có 209/209 cơ sở Hội, 2.529/3.170 chi Hội đăng ký các việc làm cụ thể, tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu như mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”; hiện có 7/10 đơn vị huyện, thành Hội đã triển khai ở 40 xã, thị trấn với trên 1.000 hộ hội viên nông dân tham gia; mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình “Vườn kiểu mẫu”… Các cơ sở Hội còn rà soát, vận động cán bộ, hội viên nông dân mua BHYT, BHXH tự nguyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội vận động được 530 hội viên tham gia BHXH tự nguyện; trên 5.000 người mua BHYT thông qua tổ chức Hội, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đến nay đạt 91%. 

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành như Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban An toàn giao thông tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh“ như: Đề án 138 về vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; Phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Ngày hội quốc phòng toàn dân”, “Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Nhân rộng và duy trì hoạt động bền vững của các mô hình tự quản của nhân dân về phòng, chống tội phạm; đảm bảo an toàn giao thông như: “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”; “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên - môi trường”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Ngoài ra, MTTQ các cấp đã coi trọng việc phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động nhân dân. Nhờ đó, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, giúp nhau thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thêm thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước./. 

Lam Hồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản