Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn phát huy hoạt động giám sát

(Mặt trận) -Điểm nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thời gian gần đây là triển khai Quyết định số 217-218/QĐ-TW của Bộ Chính trị về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch nước: 'Công chứng phải phục vụ nhân dân'

 Nhân dân xã Đồng Khê nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng các hoạt động tiếp xúc cử tri; theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri; phổ biến pháp luật về các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương… 

Điểm nổi bật của Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn thời gian gần đây là triển khai Quyết định số 217-218/QĐ-TW của Bộ Chính trị về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; phối hợp với các ban của HĐND huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện quy chế làm việc tại các xã, thị trấn; việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng… 

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, MTTQ các cấp đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh đến cơ quan cấp trên sớm xem xét giải quyết theo thời gian luật định. 

Bà Dương Thị Ngân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: "Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ cấp cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh…, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc”.

Thực hiện Chương trình "Ngày thứ 7 cùng dân”, hàng năm, các cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã tham gia gần 40 buổi tu sửa, nâng cấp, phát quang, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn, giúp hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tu sửa nhà ở, đào hố rác, xây dựng các công trình vệ sinh đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh môi trường. 

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; thực hiện tốt công tác phát huy quyền làm chủ và vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…     

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, từ năm 2020 đến nay, đã vận động được 530 hộ hiến 458.283 m2 đất (trong đó, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn là 456.606 m2, đất làm nhà văn hóa 350m2, đất làm các công trình khác…); huy động trên 50.000 ngày công, vận động quyên góp gần 10 tỷ đồng…

Thái Hưng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản