Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn: Lấy ý kiến vào dự thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn

(Mặt trận) -Sáng 23/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thảo phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2035. 

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

 

Dự hội thảo có đại diện HĐND tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Xây dựng, một số tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh, các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn.

Dự thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn nêu lịch sử, thực trạng phát triển đô thị; chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2035.

Phạm vi lập chương trình phát triển đô thị gồm toàn bộ ranh giới tỉnh Lạng Sơn; đối tượng nghiên cứu là hệ thống đô thị gồm thành phố Lạng Sơn, các thị trấn và khu vực dự kiến hình thành đô thị mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình đầu mối kết nối; hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ toàn tỉnh và vùng liên huyện.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình, tập trung vào một số vấn đề chính như: sự cần thiết, tính đúng đắn, khoa học, tính khả thi của chương trình; tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; sự bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; cùng một số nội dung cụ thể khác liên quan tới tình hình thực tiễn.

Trong đó, đa số đại biểu cho rằng: đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu kỹ nguồn lực sẵn có của tỉnh để xây dựng lộ trình, bước đi cụ thể, chi tiết, đưa ra những chỉ tiêu thực chất, có tính khả thi cao chứ không nêu chung chung, khó thực hiện. Đồng thời, việc xây dựng chương trình cần đặc biệt lưu ý, chú trọng giữ gìn cảnh quan sinh thái, hạn chế tối đa việc san lấp các hồ đập, suối, hòn non bộ của các địa phương; quan tâm xây dựng khu công viên sinh thái, khu vui chơi cho Nhân dân…

Sau hội thảo, các ý kiến sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tổng hợp đầy đủ, gửi tới cơ quan chủ trì soạn thảo chương trình tiếp thu, giải trình; góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân khi chương trình chính thức được ban hành.

H.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản