Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định: Kiểm tra công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid -19

(Mặt trận) -Ngày 1/6, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Xuân Vĩnh – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả về công tác giám sát của MTTQ cấp huyện, cấp xã đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Tuy Phước (Bình Định).

10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Những con số ấn tượng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

 

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phước, đã có 8/13 xã, thị trấn ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát nội dung thuộc trách nhiệm của mình; 5/13 xã phối hợp tham gia kiểm tra với các ngành liên quan. Tính đến ngày 27/5/2020, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã rà soát, xét duyệt, chốt danh sách 16.302 đối tượng được đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Cụ thể, trong đó gồm có 68 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19 và tạm ngưng hoạt động từ ngày 1/4/2020; 114 người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; 59 người bán lẻ xổ số lưu động; 1 người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và 16.060 người có công, thân nhân người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền là 19.953.500.000 đồng. Công tác chi trả được thực hiện đúng quy định, đặc biệt có một số địa phương đã đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho những đối tượng không có khả năng đến nhận tại UBND cấp xã.

Qua kiểm tra, giám sát, đã phát hiện và kịp thời xử lý một số tồn tại và hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như việc thành lập Hội đồng xét duyệt chưa đúng quy định; việc đề nghị đối tượng còn trùng lắp và chưa đúng thời gian thụ hưởng; công tác rà soát, xét duyệt hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm còn chậm, chưa đúng thời gian quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên đôn đốc hướng dẫn và hỗ trợ Mặt trận các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác giám sát. Đồng thời đề nghị UBND các xã, thị trấn huyện Tuy Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện đúng quy định, tránh gây thắc mắc, khiếu nại trong nhân dân.  

Quang Khánh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản