Tin mới

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

(Mặt trận) -Thời gian qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Quảng Ninh với chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham gia tích cực trong hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của công dân và doanh nghiệp.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện MTTQ tiếp công dân thường kỳ tháng 4/2023. Ảnh: Minh Hà.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đổi mới, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thọai, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị. Bên cạnh đó, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tăng cường giám sát việc tiếp công dân, quá trình giải quyết đơn thư của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và đã đạt được nhiều kết quả.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phân công lãnh đạo và cán bộ tham gia đầy đủ, trách nhiệm các buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, tham gia các tổ công tác của tỉnh về việc rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài và các buổi đổi thoại giải quyết các vụ việc phức tạp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, một phòng tiếp công dân được bố trí thuận tiện, treo Quy chế, Nội quy tiếp công dân, phân công bộ phận tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn thư, đồng thời kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Thông qua các cuộc giám sát của MTTQ đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, từ năm 2019 đến nay, MTTQ đã kiến nghị xử lý kỷ luật hàng chục lãnh đạo các phường, xã, ban, ngành mắc sai phạm.

Đối với giám sát quá trình giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường giám sát quy trình giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Sau giám sát MTTQ đã đề xuất, kiến nghị các phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc và được chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu.

MTTQ còn phối hợp trách nhiệm với Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Điển hình như vụ việc của một số hộ dân khu Nam Sơn, phường Nam Khê, TP Uông Bí hay vụ việc của các hộ dân có đất bị thu hồi tại Dự án xây dựng khu đô thị Công Thành, Dự án khu đô thị Cầu Sến, Dự án khu đô thị Trung tâm phường Yên Thanh, Dự án nhà máy sản xuất mũi giày Sao Vàng, Dự án xây dựng khu đô thị Hoàng Long,… Với tinh thần trách nhiệm cao, bám đến cùng sự việc đã đôn đốc các địa phương, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Có thể thấy, thời gian qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh - trật tự, tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương.

NGUYỄN QUÝ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản