Tin mới

Mặt trận Tổ quốc Ý Yên tham gia xây dựng chính quyền

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tích cực tham gia xây dựng chính quyền, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch nước: 'Công chứng phải phục vụ nhân dân'

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ huyện Ý Yên hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND và hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

Trong năm, MTTQ các cấp huyện Ý Yên tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện bảo đảm dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân; trực tiếp giám sát việc tiếp nhận quản lý, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân theo Nghị định 42 ngày 14-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quỹ “Vì người nghèo” tại 3 xã Yên Bình, Yên Hồng, Yên Trị. Qua giám sát, việc tiếp nhận, phân phối, quản lý các khoản thu tự nguyện và Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, các khoản thu đóng góp tự nguyện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ngoài ra, MTTQ huyện cũng đã chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện tổ chức đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Đảng ủy các xã Yên Trung, Yên Tiến, thị trấn Lâm; phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp huyện tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các xã Yên Tân, Yên Bằng; tham gia công tác kiểm tra, thẩm định các xã đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020; công tác sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022. Năm 2021, MTTQ huyện đã tiếp nhận 4 đơn khiếu nại, tố cáo, đơn của công dân chuyển tới cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết trả lời theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đồng cấp tăng cường công tác hòa giải, đối thoại ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, thời gian qua MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát huy sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Các phong trào thi đua được MTTQ và các thành viên tổ chức ngày càng thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; hướng hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, trong đó tập trung triển khai vận động xây dựng Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Quỹ “Vì người nghèo”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn xóm NTM kiểu mẫu. Trong năm đã vận động các tầng lớp nhân dân hiến đất làm đường giao thông, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, lắp đường điện chiếu sáng, đổ bê tông đường thôn xóm với tổng giá trị đầu tư 17 tỷ 300 triệu đồng, tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. MTTQ huyện đã triển khai hướng dẫn MTTQ các xã: Yên Khánh, Yên Chính, Yên Tân, Yên Mỹ, Yên Nhân thực hiện việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao năm 2020 của 65% hộ dân; kết quả trên 90% người dân được hỏi hài lòng đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của xã. Đặc biệt để góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện, MTTQ các xã, thị trấn vận động được trên 389 triệu đồng để thăm hỏi, động viên các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong vùng cách ly y tế ở địa phương. MTTQ huyện có thư kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tăng, ni, tín đồ phật tử, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong huyện ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đến ngày 30-11-2021 đã có 160 cơ quan, doanh nghiệp, nhà chùa trong huyện tham gia ủng hộ với số tiền trên 3,2 tỷ đồng; 200.750 khẩu trang y tế, 433.250 chai dung dịch sát khuẩn, 3.750 bộ quần áo bảo hộ, 200 chiếc kính chắn, 1.950 bộ test nhanh. MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng trực chốt gác của huyện và 17 thôn (xóm), tổ dân phố thực hiện cách ly y tế; cấp kinh phí hỗ trợ cho 8 cơ quan, tổ chức, đơn vị mua thiết bị y tế, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch. 31 xã, thị trấn trong huyện ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên 2,7 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị, lương thực, thực phẩm…

Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Ý Yên bám sát chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tham gia tích cực công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong đó tập trung phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội; phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tăng cường nắm bắt thông tin, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trong huyện để phản ánh với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành./.

Lam Hồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản