Tin mới

Minh bạch công tác quản lý các dự án đầu tư tại cộng đồng từ giám sát

(Mặt trận) -Những năm qua hoạt động giám sát tại cộng đồng đã được MTTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ triển khai bài bản, hiệu quả. Thông qua hoạt động, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần không nhỏ, hạn chế những sai phạm, tiêu cực trong quá trình triển khai xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

 Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần hạn chế những sai phạm, tiêu cực trong quá trình triển khai xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Ảnh: Linh Nguyễn

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông có hàng loạt dự án từ nguồn vốn nhà nước và nhân dân đóng góp được triển khai xây dựng. Đối với các công trình này Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã đều quyết định thành lập tổ giám sát và thường xuyên cử thành viên luân phiên giám sát quá trình thi công.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Nộn cho biết, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập theo từng công trình với đại diện thành viên Ban Thanh tra nhân dân của xã, Ban Công tác Mặt trận và các thành viên được dân cư bầu là tổ trưởng các tổ liên gia trong khu dân cư. Nhờ thực hiện tốt công tác giám sát, chất lượng các công trình hạ tầng được thi công trên địa bàn như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, các công trình công cộng được đảm bảo đúng chất lượng tiến độ, người dân cũng tin tưởng, đồng tình ủng hộ, tiếp tục đóng góp để nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, góp phần đưa xã Hương Nộn trở thành xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Không chỉ ở huyện Tam Nông, việc đẩy mạnh hoạt động giám sát ở cơ sở trong thời điểm các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh xây dựng NTM đã tạo thêm cơ chế để người dân phát huy cao nhất quyền làm chủ, đưa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đi vào cuộc sống.

Năm 2011 khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM bắt đầu, Sơn Hùng là một trong những xã được huyện Thanh Sơn chọn thí điểm xây dựng NTM. Giai đoạn đầu triển khai xã gặp nhiều khó khăn do thiếu nhiều tiêu chí cơ bản, nhưng đến năm 2018, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và cán đích NTM. Có được kết quả ấy là nhờ sự chung sức của toàn dân và cấp ủy chính quyền địa phương trong đó có công tác giám sát cộng đồng.

Ông Đặng Công Huấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Hùng cho biết, trong quá trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ xã đã kiện toàn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để trực tiếp tham gia giám sát đối với các công trình dự án thi công trên địa bàn. Thông qua hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức 15 cuộc giám sát các công trình dự án triển khai trên địa bàn. Đến nay các công trình đều hoàn thành theo thời gian quy định, có chất lượng đảm bảo, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Theo ông Nguyễn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, những năm qua, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở, làm minh bạch công tác quản lý các dự án đầu tư tại cộng đồng, tạo lòng tin trong nhân dân, giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành 115 cuộc giám sát; các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 189 cuộc, tập trung vào các công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, các công trình công cộng có sự đóng góp của nhân dân và công trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh như đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giám sát mức thu - chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng NTM …

ANH VŨ

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản