Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Đắk Nông giám sát cán bộ, đảng viên hiệu quả

(Mặt trận) -Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng triển khai thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” (Quy định 124).

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Để thực hiện tốt chức năng giám sát theo Quy định 124, MTTQ các cấp đã xây dựng các kế hoạch cụ thể trong hoạt động giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam. Trong quá trình thực hiện giám sát, đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan tổ chức, không làm cản trở hoặc ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân, gia đình người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Việc giám sát được thực hiện trên tinh thần xây dựng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch.

Tại các địa phương, MTTQ đều được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, HĐND, UBND liên quan đến nội dung giám sát, đối thoại với cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân. MTTQ các cấp cũng khuyến khích, động viên Nhân dân cùng tham gia giám sát đạo đức, lối sống, việc làm của cán bộ, đảng viên nơi cư trú. Từ đó, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được kịp thời phản ánh, kiến nghị đến cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, cơ quan có thẩm quyền...

 Ủy ban MTTQ huyện Đắk Glong tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và huyện trước Kỳ họp thứ 4. Ảnh: Phan Tân

Đơn cử, trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã tiến hành 2 cuộc giám sát liên quan công tác cán bộ tại huyện Cư Jút và Ðắk Mil. Qua giám sát tại huyện Cư Jút và Ðắk Mil, Ủy ban MTTQ tỉnh nhận thấy, các địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất các quy định của Trung ương, tỉnh về công tác cán bộ. Ban Thường vụ các Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành một số quy định có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để áp dụng phù hợp với địa phương. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là trong quy trình xem xét, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử thực hiện bảo đảm đúng quy trình theo quy định...Bên cạnh đó, những hạn chế cũng được chỉ ra để địa phương khắc phục.

Ông Điểu Xuân Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông cho rằng: Quy định 124 được ban hành không chỉ góp phần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên mà còn góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội XIII của Đảng đã một lần nữa khẳng định: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; nghiên cứu, ban hành cơ chế để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Để việc giám sát cán bộ, đảng viên ngày càng hiệu quả, ngoài tiếp tục bám sát thực hiện hiệu quả Quy định số 124, các cấp MTTQ tỉnh Đắk Nông còn triển khai hiệu quả Thông tri số 10 về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây cũng là cách để MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phát huy vai trò của mình nhằm xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Hoài

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản