Tin mới

MTTQ Hà Tĩnh phản biện dự thảo Nghị quyết tăng thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập

(Mặt trận) - Chiều 6/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập. Tham dự hội nghị, ngoài các thành viên của Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, MTTQ các huyện, thị, thành phố, còn có đại diện các sở, ngành, chính quyền các huyện, thị, thành.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Quang cảnh hội nghị 

Giới thiệu đề dẫn hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết “Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh”, dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII xem xét, thông qua.

Theo bà Phạm Thị Thu Hà, để Nghị quyết sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và nhất là phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tổ chức hội nghị để xin ý kiến của các chuyên gia, các vị Hội đồng tư vấn, đại diện UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính các huyện, thành phố, thị xã về dự thảo Nghị quyết và sẽ tổng hợp gửi đến cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu trước khi trình HĐND tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân phát biểu tại hội nghị. 

Với mục đích và yêu cầu đó, chủ trì hội nghị đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật, Dự thảo Nghị quyết, điều kiện thực tiễn và đặc biệt thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, tập trung trao đổi vào các nội dung trọng tâm như sự cần thiết ban hành Nghị quyết; sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo so với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương trong thời điểm hiện nay; định mức thu học phí được quy định trong dự thảo Nghị quyết: Tính hợp lý, hợp pháp về mức thu…

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến quy định mức thu học phí, phụ phí, chi phí dịch vụ phục vụ đối với cơ sở giáo dục công lập.

Đại biểu cho rằng, dự thảo Nghị quyết đưa ra mức thu theo vùng chưa thực sự phù hợp với thực tế đời sống người dân, 5 năm mới đưa ra mức thu học phí, mức thu lại tăng lên đột ngột sẽ tác động đến tâm lý người dân.

Một số đại biểu đề nghị nên đánh giá tác động của chính sách đến người dân như thế nào; một số thuật ngữ chưa chính xác cần điều chỉnh cho phù hợp; nên cân nhắc thời điểm ban hành Nghị quyết; cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trước khi ban hành Nghị quyết để tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân...

Ngoài ra, đại biểu cũng nhận định, thực tế mức đầu tư cho giáo dục chưa thực sự thỏa đáng, đời sống của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục còn nhiều khó khăn…

 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân, Sở GD-ĐT nên lấy ý kiến rộng rãi, đến tận người dân - đối tượng tác động trực tiếp của chính sách; tham khảo ý kiến của các đơn vị, cơ quan chuyên môn khác để xây dựng dự thảo Nghị quyết thuyết phục hơn; đề xuất nội dung tuyên truyền sát thực để MTTQ và các tổ chức thành viên tuyền truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh (đơn vị thành viên tham gia xây dựng dự thảo Nghị quyết) tiếp thu, cung cấp thông tin và giải trình một số nội dung các đại biểu thắc mắc.   

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà  đánh giá các ý kiến phản biện của đại biểu tại hội nghị hết sức cụ thể, sát thực. Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu và sẽ tổng hợp, báo cáo trung thực, khách quan, trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản