Tin mới

MTTQ huyện Đắk R'lấp chú trọng giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) các cấp huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông ngày càng phát huy vai trò hoạt động giám sát, phản biệt xã hội, góp phần tăng cường đồng thuận trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Hội nghị phản biện xã hội Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia giám sát và thẩm định quy hoạch

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Đắk R’lấp đã chủ động thực hiện vai trò giám sát. Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và nắm bắt dư luận xã hội, MTTQ lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp với tình hình thực tế.

Các cấp mặt trận thành lập đoàn giám sát, tổ chức giám sát từng nội dung cụ thể, báo cáo kết quả giám sát, gửi kiến nghị đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 MTTQ huyện Đắk R'lấp giám sát thực hiện thủ tục hành chính, góp phần giảm bớt phiền hà  cho người dân. Ảnh: Người dân tìm hiểu thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Đắk R'lấp

Theo ông  Đặng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Đắk R'lấp, đơn vị đẩy mạnh giám sát các vấn đề được Nhân dân quan tâm. Riêng cấp huyện, trong 5 năm qua, mỗi năm MTTQ thực hiện khoảng 7 cuộc giám sát. Trong đó, việc giám sát được tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như: công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp; thực hiện thu chi ngân sách; dân chủ cơ sở...

MTTQ các cấp chú trọng giám sát các nội dung được dư luận quan tâm như tiếp dân, giải quyết đơn thư, xây dựng nông thôn mới, thủ tục hành chính về đất đai, thực hiện chính sách hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19…

Cụ thể, qua giám sát về xây dựng nông thôn mới, MTTQ nhận thấy, các xã đều phát huy được tinh thần tự nguyện, chủ động của người dân trong thực hiện các chỉ tiêu; các khoản đóng góp, thu chi được ban tự quản thôn, bon ghi chép rõ ràng, cẩn thận.

Hay từ giám sát thực hiện hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, MTTQ thấy rằng, các địa phương đã rà soát, lập danh sách đúng người, đúng đối tượng và tiến hành hỗ trợ đúng quy định…

 MTTQ huyện Đắk R'lấp tăng cường giám sát góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trên địa bàn

Thời gian qua, MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn Đắk R'lấp còn tổ chức giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thông qua công tác giám sát, MTTQ đã kịp thời phát hiện những nội dung tồn tại, hạn chế và góp ý, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khắc phục.

Cũng theo ông Tiến, song song với công tác giám sát, MTTQ huyện Đắk R'lấp còn tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các dự án luật, nghị quyết của HĐND, dự thảo thu chi ngân sách do UBND huyện đề xuất.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ đã góp phần quan trọng, giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình của địa phương. Giám sát của MTTQ cũng giúp chính quyền các cấp quản lý, điều hành tốt hơn.

"Qua các cuộc giám sát của MTTQ đã góp phần cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trở nên trong sạch, vững mạnh hơn. Công tác chỉnh đốn Đảng cũng vì thế mà hiệu quả hơn", ông Tiến chia sẻ.

Theo Báo Đắk Nông

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản