Tin mới

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền đạt nhiều tiến bộ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị phản biện xã hội đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và các cơ chế, chính sách đặc thù vùng đồng bào dân tộc” năm 2022. 

Đạt hiệu quả đồng bộ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Lê Duy Cửu cho biết, năm nay Huyện ủy chỉ đạo triển khai công tác xây dựng chính quyền và giám sát phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến Mặt trận 11 xã và các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện toàn diện vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận huyện thường xuyên góp ý những dự thảo văn bản nhằm nâng cao vai trò của chính quyền trong các nhiệm vụ quan trọng.

Mặt trận huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, mặt trận các xã phối hợp thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. Đến nay, Mặt trận huyện thực hiện hiệu quả 3 cuộc giám sát chuyên đề, nội dung giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại đối với chủ tịch UBND các xã; giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường vành đai phía Tây (xã Hòa Ninh) và giám sát về công tác bầu cử trưởng thôn.

Ngoài ra, Mặt trận huyện tổ chức 3 cuộc giám sát thường xuyên bao gồm: giám sát đại biểu dân cử, giám sát cán bộ, giám sát đảng viên và công tác cán bộ. Cùng với đó, Mặt trận các xã còn tổ chức giám sát thường xuyên các nội dung như: giám sát việc cấp phát, hỗ trợ quà Tết 2022; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát phòng, chống Covid-19; giám sát công tác tiếp công dân; giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…

“Mặt trận huyện tổ chức 2 hội nghị phản biện dự thảo đề án: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025; “Xây dựng đời sống văn hóa huyện Hòa Vang đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Đặc biệt, Mặt trận huyện đã tổ chức hội nghị phản biện đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và các cơ chế, chính sách đặc thù vùng đồng bào dân tộc”, hầu hết các đề án phản biện xã hội tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân”, ông Lê Duy Cửu nói.

Mặt trận các xã cũng đồng loạt tổ chức phản biện đề án như Mặt trận xã Hòa Ninh tổ chức phản biện đề án “Phát triển du lịch cộng đồng xã Hòa Ninh”; Mặt trận xã Hòa Khương tổ chức phản biện “Phương án phát triển vùng nuôi cá tập trung Phú Sơn 1- Phú Sơn 2 theo hướng an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, kết hợp với du lịch sinh thái”; Mặt trận xã Hòa Tiến tổ chức phản biện phương án “Đầu tư xây dựng tuyến đường chuyên doanh và khu phố đêm ĐT605”…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Nhơn Nguyễn Đình Thu cho hay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Mặt trận huyện và các đoàn thể chính trị xã hội, thời gian qua, Mặt trận xã đã không ngừng nâng cao công tác giám sát, phản biện. Năm 2022, Mặt trận xã giám sát chuyên đề “Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND xã”, việc giám sát kịp thời đã đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Quan trọng hơn, Mặt trận xã đã thành lập 6 ban giám sát đầu tư của cộng đồng và tiến hành 26 cuộc giám sát mang lại hiệu quả cao.

Cần có sự phối hợp, hỗ trợ

Theo ông Bùi Nam Dũng, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang, Mặt trận huyện đã hướng dẫn văn bản công tác xây dựng chính quyền đến cơ sở, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân về công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân các xã đồng bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát 55 dự án, công trình. Trong đó, tập trung giám sát thi công các công trình ảnh hưởng đến môi trường, bồi lấp đất sản xuất, chất lượng công trình phục vụ dân sinh, hỗ trợ, đền bù giải tỏa… Hiện Mặt trận huyện đang hiệp thương với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện năm 2023. Nội dung giám sát liên quan đến vấn đề của người dân như giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, đại biểu dân cử, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, xã, cán bộ thôn... Trong khi đó, nội dung phản biện tập trung vào các dự thảo văn bản đề án, kế hoạch của chính quyền cùng cấp liên quan…

Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận các cấp đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế. “Muốn đạt hiệu quả cao trong công tác giám sát, phản biện xã hội, cần những phương án xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết để công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền phù hợp thực trạng địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và đẩy mạnh công tác dân vận bằng những việc cụ thể, thiết thực”, ông Nguyễn Đình Thu nói.

Trong khi đó, ông Lê Duy Cửu cho rằng, để phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, cán bộ tham gia giám sát, phản biện xã hội phải có chuyên môn vững vàng, uy tín và bản lĩnh chính trị quyết đoán. Mặt trận huyện cần có sự vào cuộc, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện từ Nhà nước, chính quyền các cấp, nhất là về cơ chế để cụ thể hóa các quy định của Đảng về giám sát, phản biện của mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân.

TƯỜNG VY

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản