MTTQ huyện Mường Nhé tăng cường giám sát công tác bầu cử

(Mặt trận) -Xác định bầu cử đại ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng, thời gian qua, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Mặt trận, với phương châm dân chủ, chặt chẽ, đúng luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử, từ đó góp phần làm cho việc thực hiện các quy trình bầu cử trên địa bàn huyện minh bạch, công khai, dân chủ.

Chủ tịch Quốc hội: Không luật hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

 Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Lò Thị Kiều Oanh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé cho biết: Càng gần đến ngày bầu cử, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử được chúng tôi thực hiện thường xuyên hơn. Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ giám sát của Mặt trận đã được Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp quy định, MTTQ huyện đã tập trung vào giám sát việc thành lập, hoạt động của Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp trong huyện, các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp xã; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử. Cùng với đó, MTTQ huyện cũng giám sát chặt chẽ việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; hoạt động của hội đồng bầu cử các cấp, tổ phụ trách bầu cử ở địa phương, việc lập, niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử; thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: Vị trí khu vực bỏ phiếu, tổ chức phân công nhiệm vụ của tổ bầu cử…

Xã Mường Nhé là một trong những đơn vị được MTTQ huyện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trước so với các địa phương khác trong huyện. Cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã tới đây, cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 9 đơn vị bầu cử để bầu ra 28 đại biểu trong tổng số 47 ứng cử viên. Qua kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở xã ngày 15/4 vừa qua, MTTQ huyện đánh giá cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Công tác bầu cử trên địa bàn xã được triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, chủ động, đúng quy định và tiến độ. Ông Vì Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã Mường Nhé cho biết: Các quy trình, các bước của cuộc bầu cử được xã thực hiện theo đúng tinh thần của Trung ương, của tỉnh và UBBC huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có những vướng mắc, xã chủ động báo cáo kịp thời lên cấp trên để được hướng dẫn, giải quyết.

Đánh giá của Ban Thường trực MTTQ huyện, nhìn chung, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy định của pháp luật. Các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được tiến hành đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, luật định; các tiểu ban giúp việc UBBC các cấp đều tích cực, chủ động chuẩn bị tốt các nội dung công việc theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, UBBC huyện… Những vấn đề phát sinh, Thường trực HĐND, UBBC xã, Ủy ban MTTQ xã đều chủ động hướng dẫn, tháo gỡ; đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền xã đều có sự thống nhất để báo cáo huyện cho ý kiến chỉ đạo. Đến nay, 11/11 UBBC xã đã niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu. Cuộc bầu cử sắp tới, cử tri sẽ lựa chọn trong số 53 người ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu 31 đại biểu; đối với cấp xã, cử tri lựa chọn trong số 403 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 228 đại biểu.

Theo bà Lò Thị Kiều Oanh, qua kiểm tra, giám sát, bên cạnh kết quả đạt được, MTTQ huyện cũng nhận được một số ý kiến, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở như: Nguồn kinh phí phân bổ cho công tác bầu cử còn hạn chế; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn; nhất là việc bố trí khu vực vực bỏ phiếu và địa điểm bỏ phiếu ở các bản gặp nhiều vướng mắc do một số bản không có nhà sinh hoạt cộng đồng nên phải bố trí ở nhà dân, do vậy khó khăn trong công tác trang trí khánh tiết, bảo vệ địa điểm bỏ phiếu, tài liệu, phiếu bầu cho công tác bầu cử không được thuận lợi… Với những nội dung này, Thường trực MTTQ huyện đã chia sẻ với các đơn vị, địa phương, đồng thời ghi nhận và có ý kiến đến cơ quan thẩm quyền giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, Ủy ban MTTQ huyện đã và đang chỉ đạo MTTQ các cấp, tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bỏ phiếu, bầu ra những người tiêu biểu đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Cùng với đó, trong quá trình tham gia bầu cử, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau bầu cử.

Quang Long

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản