Tin mới

MTTQ huyện Nậm Pồ phát huy vai trò giám sát trong công tác bầu cử

(Mặt trận) -Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã tích cực, chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo đúng kế hoạch. Qua đó đã phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương; kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của nhân dân.

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

 Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp để triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở. Với vai trò tham gia giám sát cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát. Nội dung giám sát việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử. Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri... góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì tổ chức các hội nghị hiệp thương. Thông báo cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tạo điều kiện để các đại biểu tham dự hiệp thương có đầy đủ thông tin, được trao đổi, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến và có quyết định đúng đắn, lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật đã quy định, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, cấp ủy và 22 ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Đến ngày 6/4/2021, đã tổ chức 22 hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú cho 59/59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện với tổng số 1.763 cử tri tham dự. Kết quả 59/59 người ứng cử tín nhiệm đạt 100%. Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức 121 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho 618/618 người ứng cử đại biểu HĐND xã với tổng số 7.290 cử tri tham dự. Kết quả 618/618 người ứng cử đạt số phiếu tín nhiệm cao (đạt 100%). Đến thời điểm hiện tại, các nội dung MTTQ tham gia công tác bầu cử cơ bản đã được triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt, đã thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát chặt chẽ các bước tiến hành hoạt động bầu cử.

Ông Trần Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ cho biết: Trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát cuộc bầu cử, MTTQ huyện thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, các tổ chức thành viên. Quá trình giám sát, MTTQ huyện đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở một số khâu trong quy trình bầu cử, đề xuất với các tổ chức phụ trách bầu cử xử lý kịp thời. Xác định bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, vì vậy thời gian tới, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát bầu cử. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử. Giám sát việc thực hiện Thông tư 01/TT-BNV ngày 11/1/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các tổ bầu cử như: Việc bố trí khu vực bỏ phiếu; việc sử dụng thẻ cử tri (theo mẫu quy định); việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu, chứng kiến việc kiểm phiếu; việc ghi biên bản kết quả bầu cử... Góp phần để cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp; thực sự là ngày hội của nhân dân.

Anh Nguyễn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản