MTTQ huyện Thanh Thủy tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(Mặt trận) -Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sát cơ sở, tạo niềm tin trong nhân dân để tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là trong thời điểm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyề trong sạch, vững mạnh.

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

 Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo trên địa bàn năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Thủy cho biết: “Trong quá trình hoạt động, Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt là trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tham gia các kỳ họp HĐND và trong thực hiện các chương trình phối hợp. Vì vậy, những ý kiến của cử tri do MTTQ tổng hợp đã phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền, giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân”.

Năm 2021, là năm diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và đây cũng là năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, với vai trò nòng cốt, Ủy ban MTTQ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Theo đó, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của các cấp, các ngành để phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc bầu cử theo đúng quy định, góp phần làm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ và đúng pháp luật.

Đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã tích cực đổi mới với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Năm 2021, Ủy ban MTTQ đã tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia các đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị khóa XI với 13 cuộc, trong đó cấp huyện hai cuộc, cấp xã 11 cuộc tập trung vào các vấn đề được dư luận quan tâm. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham gia ý kiến phản biện đối với các dự thảo nghị quyết của Ban thường vụ, Ban chấp hành, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp huyện và cơ sở. Ngoài ra, MTTQ các cấp tích cực tham gia việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công nhân theo quy định. Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở. Tích cực tham gia thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, trong năm 2021, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi huy động sự vào cuộc của toàn xã hội tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, phong trào “Đoàn kết sáng tạo” do Mặt trận chủ trì, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Ánh Dương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản