Tin mới

MTTQ huyện Tuần Giáo phát huy vai trò giám sát ở cơ sở

(Mặt trận) -Thời gian qua, các hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã giúp cán bộ cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Ðồng thời, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của mình với chính quyền các cấp, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo đã tiến hành nhiều cuộc giám sát, trong đó có nội dung về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã. Ông Lường Văn Tương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Kết quả giám sát cho thấy, trong số 41 hộ đã được xã hỗ trợ về nhà ở đều đúng đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở. Các hộ đã được hỗ trợ làm mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, đảm bảo 100% về diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 và “3 cứng”. Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù nguồn vốn từ Trung ương cấp chậm nhưng một số hộ đã chủ động tự làm mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, qua đó đã góp phần vào sự thành công chung của chương trình. Tuy nhiên còn 1 hộ đúng đối tượng, nhưng không nhận hỗ trợ do không đồng ý mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Cùng với đó, trên địa bàn xã vẫn còn 57 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ hiện đang chờ kinh phí. Sau khi giám sát, Ủy ban MTTQ xã đã đề nghị UBND xã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ngành, đoàn thể từ xã đến khu dân cư quan tâm sát sao đến các đối tượng được hưởng, thường xuyên nắm tình hình báo cáo kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình đối với cấp trên. Ðối với 1 hộ gia đình chưa nhận hỗ trợ sửa chữa do muốn nhận mức mới là 40 triệu đồng thì cần tuyên truyền, giải thích rõ để họ hiểu, nắm được chủ trương của Ðảng, Nhà nước.

Ðó chỉ là một trong số rất nhiều cuộc giám sát của MTTQ các cấp huyện Tuần Giáo triển khai trong thời gian vừa qua. Qua đánh giá, các cuộc giám sát ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng và càng thể hiện rõ vai trò của MTTQ các cấp trong giám sát và phản biện xã hội. Bà Vàng Thị Bình, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo cho biết: MTTQ huyện tích cực, chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn, ban công tác mặt trận khu dân cư tập trung giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, được người dân quan tâm và đồng tình ủng hộ. Các nội dung cụ thể như: Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chi trả dịch vụ môi trường rừng; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; làm đường giao thông nội bản, làm nhà văn hóa bản; việc thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân... Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 2 cuộc giám sát tập trung vào dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các trường học trên địa bàn huyện. Ðồng thời, Ủy ban MTTQ huyện cử cán bộ tham gia 10 cuộc kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị; tổ chức 1 hội nghị đối thoại giữa MTTQ và nhân dân với người đứng đầu chính quyền cấp huyện, cấp xã về thực hiện chế độ chính sách và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Ta Ma; tổ chức 1 hội nghị phản biện đối với Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020… Cùng với đó, Ủy ban MTTQ cấp xã cũng tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội với trọng tâm đi vào từng vấn đề cụ thể trong cuộc sống của người dân. Như MTTQ xã Pú Xi giám sát về cấp phát gạo cứu đói giáp hạt năm 2019 của UBND xã; MTTQ xã Mường Khong giám sát về chi trả tiền bảo vệ rừng tái sinh, nhận khoán khoanh nuôi rừng tại 3 bản; MTTQ Nà Tòng giám sát vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hộ nghèo; xã Mường Mùn giám sát hỗ trợ vật nuôi cho hộ nghèo; MTTQ xã Quài Cang giám sát việc tổ chức, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Ủy ban MTTQ 19/19 xã, thị trấn đã đứng ra làm cầu nối tổ chức hội nghị đối thoại để nhân dân có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với những người đứng đầu chính quyền cơ sở. Ngoài ra, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành 26 cuộc, Ban Thanh tra nhân dân cũng tiến hành 23 cuộc giám sát tại các khu dân cư… Qua các cuộc giám sát này, Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được, đánh giá những tồn tại, yếu kém bất cập và có những kiến nghị cụ thể với chính quyền, các phòng ban chuyên môn trên địa bàn huyện. Ðồng thời, định kỳ đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị đã nêu trong báo cáo đối với các đơn vị có liên quan.

Diệp Chi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản