MTTQ thành phố Đồng Hới nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

(Mặt trận) -Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố  Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Nhiệm kỳ 2015-2020, Mặt trận các cấp thành phố, các tổ chức thành viên đã tăng cường đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, coi việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận các cấp đã tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết; làm tốt công tác định hướng dư luận, đồng thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện năm 2019 cho Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới. 

Các phong trào thi đua yêu nước được Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên chỉ đạo triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật, Mặt trận thành phố đưa 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 05 của Thành ủy về “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020 và triển khai theo hướng hiệu quả, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp thành phố vận động nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả các đề án xã hội hóa, gồm: xây dựng đường giao thông quy mô nhỏ; điện chiếu sáng đường; xây dựng vỉa hè, chỉnh trang đô thị, quét đường và xây dựng các công trình nhà văn hóa… với tổng số tiền gần 150 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo điểm và phát triển rộng khắp với gần 100 mô hình nhân dân tự quản, như: “Tuyến phố văn minh”, “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”, “Đường hoa, điểm hoa trong khu dân cư”… Đến nay, toàn thành phố xây dựng trên 20km đường hoa và 7.000m2 điểm hoa tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ở các địa phương và trong các khu dân cư; xây dựng và duy trì 140/140 khu dân cư thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải sinh hoạt…

Công tác chăm lo cho người nghèo được Mặt trận các cấp thành phố thực hiện hiệu quả, thiết thực, mang ý nghĩa chính trị và tính nhân văn sâu sắc. Trong 5 năm, toàn thành phố vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 9 tỷ đồng, để thực hiện hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ gia đình khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giúp đỡ học sinh nghèo đến trường, hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám, chữa bệnh..., góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt hiệu quả. Đến nay, toàn thành phố còn 176 hộ, chiếm 0,56%.

CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, bước đầu thay đổi được thói quen mua sắm, tiêu dùng hàng Việt, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng Việt trên địa bàn thành phố. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã xây dựng chương trình hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị vừa phối hợp thực hiện các phong trào, các CVĐ để mang lại hiệu quả cao trong từng nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Thông qua các hoạt động, Mặt trận các cấp thành phố nắm bắt, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Mặt trận các cấp cũng đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực cho các tổ chức đảng, chính quyền, góp phần quan trọng để cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, góp phần ổn định tình hình ở địa phương, cơ sở…

Từ những kết quả đạt được, 5 năm qua, Mặt trận các cấp thành phố đã được Ủy ban Trung ương MTTQVN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích công tác mặt trận và các phong trào; nhiều cán bộ Mặt trận được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”… Năm 2019, Ủy ban MTTQVN thành phố được công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện.

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò trong thời kỳ mới, Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng TP. Đồng Hới ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản