Tin mới

MTTQ tỉnh An Giang nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thời gian qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, nền nếp, tập trung vào những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm. Qua đó, phát huy vai trò quan trọng, tiếp tục là “cầu nối” giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

 Đại biểu HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang đã thực hiện giám sát bằng nhiều hình thức, bảo đảm tính linh hoạt, chủ động, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò chủ động trong hoạt động giám sát, tập trung vào giám sát cụ thể, phát huy tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong hoạt động giám sát.

Đồng thời, nêu cao vai trò của đoàn viên, hội viên, người có uy tín, kinh nghiệm tham gia công tác giám sát, góp phần nâng cao chất lượng giám sát của các tổ chức thành viên của MTTQ. Thông qua góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiên cứu, tiếp thu và có giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo điều hành sát với thực tiễn, đảm bảo quyền, lợi ích của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch giám sát, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong đó, hoạt động giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) những năm qua là một trong những nội dung được MTTQ các cấp quan tâm triển khai và đạt một số kết quả tích cực.

Vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức giám sát kết quả triển khai, thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (từ năm 2021-2025) đối với Ban Dân tộc tỉnh.

“Nhìn chung, việc triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành đầy đủ, kịp thời theo định hướng của Trung ương. Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố sớm triển khai thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chương trình, dự án, tiểu dự án đã được UBND tỉnh phân bổ vốn, nhằm từng bước phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi” - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng chia sẻ.

MTTQ các cấp đã thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tập hợp các kiến nghị của những tổ chức thành viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh để phản ánh đến đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp tổ chức hiệu quả các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần tạo niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương. Hoạt động giám sát, việc tổ chức hoạt động phản biện xã hội được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả quan trọng, góp phần sinh động hơn nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được củng cố, nâng chất và hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, giám sát việc xây dựng các công trình tại địa phương. Hàng năm, các Ban Thanh tra nhân dân căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể. Nội dung giám sát tập trung vào những nhiệm vụ chính trị, KTXH và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm.

Qua giám sát, Ban Thanh tra nhân dân có nhiều ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá nhân nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện. Chủ động nắm bắt, lắng nghe ý kiến nhân dân để tiến hành xác minh, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo cấp trên những vụ việc phức tạp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hoàn thành các nội dung về giám sát và phản biện xã hội năm 2022, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả. Đặc biệt, đánh giá nghiêm túc kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022 và chủ động, tích cực phối hợp xây dựng, ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, kịp thời giám sát, phản biện từ sớm, từ cơ sở, lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn; những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm…

Theo Báo An Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản