Tin mới

MTTQ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Từ đó, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

 Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức vào giữa tháng 4 vừa qua.

Để hoạt động giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã chủ trì hiệp thương thống nhất nội dung với các tổ chức chính trị - xã hội để lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc đưa vào kế hoạch, chương trình giám sát và phản biện xã hội. Đối với hoạt động giám sát, nội dung phải đảm bảo không có sự chồng chéo, có trọng tâm, trọng điểm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Một số cuộc giám sát nổi bật đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian qua như: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ về quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh... Trong năm 2022, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì giám sát 133 cuộc; trong đó cấp tỉnh 3 cuộc, cấp huyện 16 cuộc, cấp xã 113 cuộc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; phối hợp tham gia 275 cuộc giám sát với HĐND, các ban của HĐND và ngành cùng cấp liên quan. Riêng 3 tháng đầu năm 2023, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì giám sát 3 cuộc, phối hợp tham gia giám sát 23 cuộc. Sau giám sát đã có nhiều ý kiến được gửi đến các cấp, ngành, cơ quan chức năng xem xét xử lý, giải quyết theo quy định. Ngoài ra, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tập trung giám sát các việc liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân trên địa bàn như: Công trình đường giao thông liên bản, việc hỗ trợ con giống cho hộ nghèo, cấp phát gạo cứu đói giáp hạt, chi trả tiền bảo vệ rừng...

Song song với việc triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát, hoạt động phản biện xã hội cũng được ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện và đạt những kết quả rõ nét. Số lượng các cuộc phản biện tăng lên, có nhiều ý kiến đóng góp được các cơ quan tham mưu của Đảng, chính quyền tiếp thu, chỉnh lý trước khi ban hành. Trong năm vừa qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 11 cuộc phản biện xã hội; trong đó cấp tỉnh tổ chức 4 cuộc với 82 ý kiến tham gia phản biện, cấp huyện tổ chức 5 cuộc với 54 ý kiến và cấp xã phản biện 2 cuộc với 24 ý kiến. Đồng thời, đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia đóng góp hơn 320 ý kiến vào các dự thảo luật và các văn bản của trung ương, của tỉnh, huyện. Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 2 cuộc phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh” và dự thảo “Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với gần 200 ý kiến tham gia góp ý…

Bà Hà Thị Thu Hương, Trưởng ban Dân chủ pháp luật (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên) khẳng định: Công tác giám sát và phản biện xã hội của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp và triển khai thực hiện hiệu quả; được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Chất lượng các cuộc giám sát, phản biện từng bước được nâng cao, nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực đã được các cơ quan chức năng liên quan tiếp thu, xem xét giải quyết, xử lý kịp thời.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chủ động lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện cho phù hợp; kịp thời kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát... Từ đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Huyền Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản