Tin mới

MTTQ tỉnh Hưng Yên: Giám sát những vấn đề người dân mong đợi

(Mặt trận) - Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có chuyển biến tích cực. Nhiều văn bản kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội có chất lượng cao đã giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật.

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Giám sát hoạt động chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Nguyễn Tuấn Anh cho biết, giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là những nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận. Để tạo bước chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm, trong đó lựa chọn những nội dung giám sát về các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, phù hợp với thực tiễn của cơ sở.

Điểm nhấn trong hoạt trong năm qua là việc Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã giám sát hiệu quả việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh đó, Mặt trận của 10/10 huyện, thị xã, thành phố cũng đã tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng quy định, đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tương, không để xảy ra sai sót.

Cùng với hoạt động trọng tâm trên, trong năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên cũng chủ trì giám sát tại 6 đơn vị cấp huyện và 6 xã về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, Mặt trận đã tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị để phản ánh tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tại các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã đã tham mưu với cấp ủy và thống nhất với chính quyền, các tổ chức chính trị -xã hội cùng cấp xây dựng và triển khai thực hiện giám sát đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, thống nhất không trùng lắp. Kết quả, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát thông qua các hình thức được 928 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương; chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020…

Trong hoạt động phản biện xã hội, Mặt trận các cấp đã tổ chức hiệu quả các hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo văn bản của cấp ủy Đảng các cấp, các nghị quyết, chương trình, đề án, dự án của HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, thời gian tới hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Hưng Yên sẽ tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện, Mặt trận sẽ chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà người dân mong đợi.

Năm 2020, Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện giám sát 328 cuộc, phát hiện kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết được 82 vụ việc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản