Tin mới

MTTQ tỉnh Hưng Yên: Góp ý dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Mặt trận) - Ngày 24/02/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn tham gia góp ý vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Toàn cảnh Hội nghị  

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Đặng Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Quách Thị Hương - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tiến sĩ Trần Hồng Quang, Viện trưởng viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đại diện Đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Quy hoạch tỉnh). Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đại diện đơn vị tư vấn) đã báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, có 06 ý kiến tham gia phát biểu trực tiếp tại Hội nghị, 08 ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Dự thảo Quy hoạch cần xác định rõ cơ sở lý luận, thực tiễn; các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Hưng Yên; quan điểm, phương án phát triển ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thương mai dịch vụ, du lịch; việc phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá tâm linh; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến tham gia tại Hội nghị và các ý kiến góp ý bằng văn bản; giao bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị, để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng thời gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch nghiên cứu, tham khảo trước khi ban hành./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản