MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19. Đoàn do ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND xã Phước Vinh.

Dân giám sát, dân thụ hưởng

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

 

Theo báo cáo của UBND xã Phước Vinh, thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19, UBND xã tiến hành rà soát kỹ đối tượng, bảo đảm không trùng, không sót đối tượng, lập danh sách niêm yết công khai tại UBND xã và các ấp trên địa bàn.

Theo đó, UBND xã thực hiện việc chi hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng gồm: nhóm người có công, nhóm bảo trợ xã hội, nhóm hộ nghèo, cận nghèo và nhóm bị mất việc làm với tổng cộng 615 người, tổng kinh phí là 777.250 ngàn đồng.

Trong đó: người có công 132 người, số tiền là 196,1 triệu đồng; bảo trợ xã hội là 301 người, số tiền 433,5 triệu đồng; hộ nghèo, cận nghèo 101 người, số tiền 74,75 triệu đồng và người bán vé số 81 người, số tiền 72,9 triệu đồng. Đối với 26 trường hợp là người bán hàng rong, chạy xe ôm, làm thuê UBND đã lập danh sách đề nghị hỗ trợ đang chờ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Hồ Đức Hải-Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh cho biết, việc rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ chưa đầy đủ, đề nghị UBND xã xem lại trường hợp người dân không nhận tiền hỗ trợ; Mặt trận xã cần thực hiện tốt công tác giám sát, hướng dẫn người dân kê khai, rà soát và lập danh sách theo từng đối tượng đề nghị hỗ trợ, không để bỏ sót đối tượng nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Minh Vũ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản