MTTQ tỉnh Tuyên Quang: Giám sát để hỗ trợ đúng địa chỉ

(Mặt trận) -Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Tuyên Quang đã sớm “kích hoạt” gói an sinh này đến các đối tượng.

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

 Đoàn công tác của  MTTQ tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, nắm tình hình việc chi trả hỗ trợ cho người dân do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa.

Với tinh thần không để người dân phải chờ đợi, các huyện, thành phố trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai các thủ tục để hỗ trợ người dân, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện để việc chi trả đến đúng địa chỉ.

Tại huyện Chiêm Hóa, ngay sau khi có quyết định hỗ trợ, huyện đã thành lập các tổ chi trả ở các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ các đối tượng kịp thời, thuận lợi nhất. Qua rà soát, huyện Chiêm Hóa có 1.196 người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ trên 1 tỷ 790 triệu đồng.

Để gói hỗ trợ này đến tay người dân nhanh nhất, UBND huyện Chiêm Hóa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; niêm yết công khai, đầy đủ danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính ban hành kèm theo các quyết định để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đến nay, huyện Chiêm Hóa đã cơ bản triển khai rà soát và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng: người có công với cách mạng và thân nhân; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với các đối tượng còn lại, hiện nay các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đang phối hợp rà soát, thẩm định để kịp thời hỗ trợ các đối tương theo quy định

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa Tạ Văn Bích, để đảm bảo viêc hỗ trợ đến đúng địa chỉ, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng cử cán bộ theo dõi, giám sát xuyên suốt quá trình thực hiện chính sách. Tại các khu dân cư các ban Công tác Mặt trận là nòng cốt phối hợp với cán bộ thôn, bản tuyên truyền về chính sách hỗ trợ; đồng thời giám sát từ quá trình rà soát, lập danh sách đến công tác chi trả hỗ trợ.

Còn tại huyện Hàm Yên, với chủ trương ưu tiên đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, đến nay toàn huyện đã có 710 người có công cùng 3.133 đối tượng bảo trợ xã hội đã được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Với các nhóm đủ điều kiện được hỗ trợ còn lại, huyên đang tiếp tục được rà soát, lập danh sách theo đúng quy định. Mục tiêu đặt ra là xong nhóm đối tượng nào sẽ chi trả, giải quyết chế độ tới đối tượng đó để giải quyết khó khăn cho người dân.

Không chỉ tham gia tích cực vào quá trình tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp chặt chẽ để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ này. Tại các khu dân cư, Mặt trận các cấp tham gia giám sát ngay từ quá trình rà soát, lập danh sách, đến chi trả hỗ trợ nhằm đảm bảo không chồng chéo đối tượng và tránh trục lợi chính sách.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên Nhữ Thị Tuyết Thanh cho biết, trên cơ sở Hướng dẫn số 15 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến ngày 30/5, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện về công tác triển khai thực hiện và việc rà soát, lập danh sách đối với 3 đối tượng được hỗ trợ theo quy định gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Người có công với cách mạng và gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn với hơn 28.000 đối tượng và số tiền chi trả trên 42 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc hỗ trợ các đối tượng khác với mục tiêu hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo quy định để giúp người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 sớm ổn định cuộc sống.

Anh Vũ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản