Tin mới

MTTQ tỉnh Tuyên Quang phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

(Mặt trận) -Chiều 2-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị phản biện đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 1/8/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

 Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo nghị quyết nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, các công việc của thôn, tổ dân phố đều có người đảm nhiệm; phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư, tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Nội dung chính của dự thảo nghị quyết là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND gồm: sửa đổi bổ sung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh khác; mức khoán kinh phí hoạt động và sử dụng phí khoán.

Phản biện vào nội dung dự thảo nghị quyết, các đại biểu đánh giá cao về sự cần thiết ban hành nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến vào căn cứ pháp lý, bố cục dự thảo nghị quyết; sự phù hợp của dự thảo nghị quyết đối với quy định của pháp luật, thực tiễn của địa phương. Những tác động và tính hiệu quả của dự thảo nghị quyết đối với tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện chế độ chính sách của tỉnh và của đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự thảo nghị quyết. Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn khi kinh phí chi cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội còn thấp, chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng thời mong muốn nên có phụ cấp cho cán bộ thuộc các chi hội, chi đoàn…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Qua đó, nhằm tạo cơ chế, tăng cường hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ngọc Hưng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản