Tin mới

MTTQ TP Bắc Ninh giám sát để ngăn ngừa sai phạm, tiêu cực từ cơ sở

(Mặt trận) -Trong 5 năm (2017-2022), hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã phát huy hiệu quả tích cực. Với vai trò giám sát của mình các ban đã tham gia giám sát hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần ngăn ngừa những sai phạm, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

 Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình trên địa bàn.

Xác định hoạt động giám sát tại cơ sở thực sự là một kênh hữu hiệu để phát huy dân chủ ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh đã chú trọng củng cố về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Việc lựa chọn, giới thiệu những người tham gia thành viên các ban này đều là những người có bản lĩnh, kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Để hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao nhất, hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở được đông đảo người dân quan tâm như: Quản lý và sử dụng đất đai; việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; việc thu chi, quyết toán ngân sách, quản lý sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp; chính sách phát triển kinh tế - xã hội; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư...

Ông Trương Ngọc Trang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh khẳng định, trong 5 năm qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần tích cực vào ổn định tình hình ở cơ sở, kịp thời ngăn chặn tiêu cực, lãng phí trong việc đầu tư xây dựng các công trình dự án đầu tư, giải quyết kịp thời các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc ở cơ sở, qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Trong giai đoạn 2017-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các phường về quy trình các bước triển khai bầu, ban hành Quyết định kiện toàn 19 Ban Thanh tra nhân dân và 295 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thông qua hoạt động, các Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 350 vụ việc, phát hiện và kiến nghị đến cơ quan chức năng giải quyết được 5/5 vụ việc vi phạm. Song song với đó, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cũng tiến hành giám sát 434 công trình, phát hiện và kiến nghị 4 vụ việc sai phạm, được các nhà thầu, đơn vị thi công khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình.

Để phát huy hơn nữa vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát này, trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục chỉ đạo MTTQ các phường củng cố, kiện toàn mạng lưới Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện đúng các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên tham gia bảo đảm về uy tín, sức khỏe, am hiểu chính sách, pháp luật, có kinh nghiệm chuyên môn. Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng sẽ quan tâm chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng bảo đảm điều kiện về kinh phí hỗ trợ hoạt động của các ban này.

VŨ MẠNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản