Tin mới

MTTQ T.P Thái Nguyên: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

(Mặt trận) -Phát huy vai trò của mình, những năm qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt là việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng T.P Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

 Cán bộ phường Quang Trung (T.P Thái Nguyên) nắm bắt tình hình, trao đổi công việc tại địa bàn.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội T.P Thái Nguyên luôn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào; phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Qua đó góp phần phát huy sức mạnh, tinh thần tự giác tích cực hưởng ứng của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những kết quả nổi bật, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân trên địa bàn T.P Thái Nguyên thời gian qua là việc tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cuộc vận động đã được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố đã bám sát địa bàn dân cư, hộ gia đình để triển khai thực hiện, gợi ý cho từng địa phương, khu dân cư, tổ dân phố đề xuất đăng ký những việc làm, công trình cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, 5 nội dung của cuộc vận động đều đạt những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ T.P Thái Nguyên cho biết: Gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên được thực hiện với nhiều cách làm hay và đạt được nhiều kết quả. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố từ 2,03% (năm 2015) xuống còn 0,9% (năm 2020), tỷ lệ hộ cận nghèo từ 1,21% xuống còn 1,0%;…

Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội cũng đã thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia.

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và các nguồn hỗ trợ khác, Uỷ ban MTTQ thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ, sửa chữa và làm nhà ở mới cho 70 hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ ốm đau, hoạn nạn với trên 23.000 suất quà, 21 nhà tình nghĩa, 16 xe đạp,… với tổng số tiền trên 8,7 tỷ đồng. Các hoạt động này đã góp phần giúp các hộ nghèo an cư, tập trung phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn thể hiện rõ trong việc hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên với đồng bào vùng bị thiên tai, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên đã kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị được gần 10 tỷ đồng bằng tiền mặt, hiện vật. Chỉ riêng trong đợt cao điểm (từ tháng 5 đến tháng 8-2021) phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ thành phố đã vận động quyên góp được gần 400 triệu đồng…

Ngoài các nội dung trên, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố còn thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, qua đó đã ngăn ngừa nhiều sai phạm.

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, Ủy ban MTTQ các cấp trong thành phố đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, tham gia cùng Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức giám sát chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường, công tác tiếp công dân; phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

Những kết quả trên đã khẳng định rõ vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của T.P Thái Nguyên trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần xây dựng T.P Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại.

Kim Oanh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản