Tin mới

MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đổi mới phương thức hoạt động, thu hút, đoàn kết tập hợp đoàn viên, hội viên

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới về phương pháp, đa dạng hóa về hình thức, nâng cao chất lượng, bám sát địa bàn cơ sở nhằm phát hiện những khó khăn, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, của người dân và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm để tham mưu, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

 LĐLĐ huyện Nông Cống ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

Để đoàn viên, hội viên gắn bó hơn với tổ chức và thu hút, tập hợp được quần chúng tham gia vào tổ chức, từng đoàn thể đã chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở xây dựng trang thông tin điện tử, mạng xã hội (facebook, zalo, fanpage...) để phối hợp và tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; đồng thời chủ động thông tin tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân... Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, linh hoạt, có hiệu quả nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống và tuyên truyền về vị trí, vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị như: tổ chức hội nghị, hội thi, bài viết, trắc nghiệm trực tuyến... MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã thiết lập 8 nhóm zalo; cấp huyện thiết lập và tham gia 32 nhóm zalo, 3 nhóm facebook; 100% cấp xã đã lập các nhóm zalo để tăng cường tương tác, trao đổi nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, chia sẻ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Công đoàn thành lập 8 tổ tư vấn pháp luật tại các khu nhà trọ, 1 tổ tư vấn lưu động, đã tổ chức tuyên truyền 734 buổi cho 108.812 lượt công nhân, lao động; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tại các doanh nghiệp 304 buổi; biên tập và cấp phát 32.000 cuốn sổ tay pháp luật và 90.000 tờ giấy gấp các loại; tổ chức 16 lớp tập huấn phòng chống ma túy...

MTTQ, các đoàn thể đã bám sát chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án của cấp ủy và các đoàn thể cấp trên. Tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân dân; sâu sát cơ sở, từng bước khắc phục tính hành chính trong hoạt động; thường xuyên đổi mới và có định hướng trong nội dung, hình thức sinh hoạt, tập trung triển khai và nhân rộng các loại hình câu lạc bộ, tổ nhóm, các phong trào thi đua, qua đó thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Tiêu biểu là: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương; phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo; đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp...

Nội dung và hình thức sinh hoạt cơ bản phù hợp với đối tượng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với từng lĩnh vực, vùng miền: Ở khu vực nông thôn, đô thị, MTTQ, các đoàn thể hướng các hoạt động vào tham mưu thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các đoàn thể đã tổ chức sinh hoạt và hoạt động gắn với việc thực hiện các quy chế, quy định, hướng các hoạt động vào việc tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động; tùy vào điều kiện thực tế việc tổ chức sinh hoạt được lồng ghép, kết hợp định kỳ, đột xuất hoặc sinh hoạt chuyên đề... Chú trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban công tác mặt trận, các chi hộ, chi đoàn; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt thường kỳ gắn với đa dạng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề đoàn viên, hội viên quan tâm, những nội dung sát với nhiệm vụ chính trị địa phương, của tổ chức để chỉ đạo, hướng dẫn chi hội, chi đoàn sinh hoạt. Nhiều địa phương đã ban hành quy định về việc cán bộ, đảng viên, cán bộ đoàn thể tham gia sinh hoạt với chi hội, chi đoàn tại địa bàn dân cư, như Thọ Xuân, Quảng Xương, Nông Cống, Nga Sơn...

Việc tiếp xúc, đối thoại, trao đổi nắm bắt, dự báo tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, giao ban công tác tư tưởng, hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự, chính trị và các hoạt động lồng ghép, đặc biệt là lấy ý kiến phản biện của Nhân dân thông qua các cuộc họp khu dân cư, tiếp xúc cử tri, công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân... Định kỳ hằng tháng, hằng quý tổng hợp tình hình và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên để báo cáo đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét và giải quyết kịp thời, góp phần hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với việc thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên, MTTQ, các đoàn thể thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong 5 năm qua đã tổ chức 650 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trang bị kiến thức cho trên 70.000 lượt cán bộ đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở. Công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm thực hiện, trung bình mỗi năm các đoàn thể đã giới thiệu trên 3.000 quần chúng ưu tú để cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, thực hiện Kết luận số 610-KL/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để Nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu nhằm phát huy sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và cả tỉnh.

Minh Hiếu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản