Tin mới

Nâng cao chất lượng giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

(Mặt trận) - Trong điều kiện thành phố thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14, vai trò của Mặt trận các cấp rất quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Mặt trận các cấp đã và đang triển khai các chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Công tác giám sát, phản biện xã hội là hoạt động nổi bật của Mặt trận các cấp, góp phần vào sự thành công trong quá trình tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGỌC PHÚ 

Những kết quả nổi bật

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố và các cấp được tập trung, tăng cường trong những năm gần đây và trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, có tác động tích cực để phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

“Có thể khẳng định công tác giám sát, phản biện xã hội đã trở thành hoạt động đột phá của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, là phương thức hiệu quả phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê Huỳnh Sơn Hải cho biết, Mặt trận các cấp quận Thanh Khê thường xuyên giám sát công tác đầu tư ở địa phương. Trong 6 tháng qua, Mặt trận đã tham gia giám sát 27 công trình dân sinh, kịp thời kiến nghị đối với một số công trình chưa bảo đảm chất lượng, qua đó giúp các ngành kịp thời xử lý và khắc phục.

Trong khi đó, Mặt trận quận Cẩm Lệ tham gia giám sát, phản biện, góp ý và mang lại hiệu quả tích cực vào các đề án, công trình dân sinh tại khu dân cư; các khoản huy động đóng góp để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, kiệt hẻm; đường gom dân sinh, lắp đặt hệ thống camera an ninh phòng ngừa tội phạm, bảo vệ môi trường; công trình an sinh xã hội. Đặc biệt, tổ chức giám sát công tác phòng, chống Covid 19 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Bà Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ cho rằng, tuy chưa thể định lượng chính xác hiệu quả về kinh tế-xã hội, nhưng dễ nhận thấy kết quả thực hiện linh động, sáng tạo phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, khơi dây sức sáng tạo, nguồn lực to lớn trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Nâng cao năng lực giám sát và phản biện

Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, ông Ngô Xuân Thắng cho biết, trước hết Mặt trận sẽ kiện toàn, củng cố bộ máy nhân sự làm công tác giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận các cấp thực sự có trình độ, năng lực, bản lĩnh và kỹ năng tốt. Cạnh đó, Mặt trận các cấp cần nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng bảo đảm chuyên sâu nghiệp vụ, tích cực chủ động tham mưu cấp ủy chọn lựa những nội dung giám sát, phản biện có trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân.

“Mặt trận thành phố và quận, huyện cũng như các đoàn thể chính trị-xã hội cần vận dụng và phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn, nhân sĩ trí thức, nhà khoa học trong và ngoài thành phố để tranh thủ chuyên môn, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong các cuộc giám sát và phản biện xã hội do Mặt trận chủ trì”, ông Thắng nói.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, ông Huỳnh Sơn Hải chia sẻ, để phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho Mặt trận các cấp để có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, cần bảo đảm về kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban thanh tra nhân dân và các ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các phường để khuyến khích, động viên cán bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Song song đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; người làm công tác nắm bắt dư luận xã hội, cộng tác viên nhằm trang bị kỹ năng, kinh nghiệm để thực hiện công tác hiệu quả.

Bên cạnh nâng cao năng lực cho đội ngũ, Mặt trận các cấp chú trọng lựa chọn các vụ việc để giám sát. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu cho rằng, hiện nay không còn tổ chức HĐND cấp quận, phường, do đó trọng trách càng lớn đối với Mặt trận trong nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể tập trung xây dựng nội dung kế hoạch giám sát hằng năm về những lĩnh vực thật cụ thể, phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị và tính khả thi cao.Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, có thể giám sát theo chuyên đề mang tính cần thiết; duy trì công tác phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Mặt trận với 5 đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác giám sát, không để thiếu sót, trùng lặp nội dung giám sát, mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản