Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

(Mặt trận) -Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2023 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở; đồng thời thiết thực chào mừng đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 Quang cảnh hội nghị triển khai Hội Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2023. Ảnh: MH

Sáng 5/6, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Hội thi Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023. Hội nghị được triển khai trực tuyến đến 21 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá ở 2 cấp: huyện và tỉnh với 4 phần thi: Giới thiệu; Trả lời câu hỏi lý thuyết liên quan đến các chủ trương, quy định của các cấp về hoạt động giám sát cộng đồng; Phần thi xử lý tình huống; Tiểu phẩm.

Thời gian tổ chức ở cấp huyện trong tháng 6 đến tháng 8/2023, cấp tỉnh tổ chức trong tháng 9/2023. Đối tượng tham dự Hội thi là thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An được công nhận theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu giải thưởng ở cấp huyện do từng địa phương quyết định; ở cấp tỉnh có 21 giải cho tập thể và 16 giải cá nhân.

Hội thi Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát đầu tư cộng đồng ở từng địa phương; góp phần khẳng định vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội; từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giám sát ở cơ sở.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; trong đó cấp xã tổ chức vào tháng 4/2024; cấp huyện tổ chức trong quý II/2024 và cấp tỉnh vào quý III/2024.

Đồng thời thông qua hội thi góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Đầu tư công và Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; các văn bản pháp luật liên quan về thực hiện dân chủ ở cơ sở và giám sát đầu tư của cộng đồng.

Theo Báo Nghệ An

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản