Nghệ An: Thành lập 4 đoàn giám sát thực hiện gói 62 nghìn tỷ

(Mặt trận) -Đó là khẳng định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về kế hoạch giám sát và kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Những con số ấn tượng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

 Nghệ An sẽ giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, việc giám sát được tổ chức ở 3 cấp, gồm 8 nội dung. Đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh tiến hành giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động.

MTTQ và đoàn thể cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm giám sát 7 nội dung còn lại, bao gồm: Việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; việc hỗ trợ người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Hình thức giám sát gồm: giám sát qua báo cáo đối với việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; các đối tượng còn lại tiến hành giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau khi có kết quả giám sát từ MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh sẽ tổ chức cuộc kiểm tra, đánh giá kết quả giám sát ở cấp huyện, cấp xã; bao gồm việc lập danh sách, niêm yết công khai, việc chi trả và phản ánh của người dân, đặc biệt là những người lao động mất việc hoặc nghỉ việc.

Theo bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, việc giám sát và kiểm tra giám sát triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ là nhằm đảm bảo chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được thụ hưởng, tránh tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách. Bởi vậy, quá trình giám sát, yêu cầu MTTQ và đoàn thể các cấp cần nắm chắc chính sách, đồng thời quá trình giám sát phải trách nhiệm, đảm bảo khách quan, công tâm, đúng quy định pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được giám sát...

Điền Bắc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản