Tin mới

Nghĩa Lộ giám sát chặt chẽ các chương trình hỗ trợ hộ nghèo

(Mặt trận) -Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yêu Bái đã dành mọi nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo. Đồng thời giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phối hợp với UBND thị xã tăng cường chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát cụ thể thực trạng từng hộ nghèo, có các giải pháp hỗ trợ; lồng gắn nguồn lực từ các chương trình giảm nghèo khác; tăng cường xã hội hóa công tác giảm nghèo...

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã trao nhà cho hộ nghèo ở xã Nghĩa Lộ.

Ông Lò Văn Vy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Năm 2022, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được các xã, phường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình; tinh thần, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ rà soát cho đội ngũ cán bộ tham gia rà soát tại các thôn, bản, tổ dân phố được nâng cao; qua đó, hạn chế thấp nhất tình trạng sai sót, nhầm lẫn trong quá trình rà soát, chấm điểm. 

Đồng thời, ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022; thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tổ chức rà soát lại việc chấm điểm, xác định các tiêu chí thiếu hụt về tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản đối với toàn bộ các hộ đã được các thôn, tổ rà soát và xác định là hộ cận nghèo, hộ không nghèo…”. 

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ đã tham mưu với UBND thị xã tổ chức triển khai hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đồng thời hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo có nguồn con giống chăn nuôi tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo. 

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 54 của Thị ủy về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022, thị xã phân công 46 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 246 hộ thoát nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 614 triệu đồng. Ủy ban MTTQ thị xã cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị các cấp hỗ trợ cho tổng số 45 hộ nghèo làm nhà... Kết quả, năm 2022, thị xã có 967 hộ thoát nghèo. 

Được biết, nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nên việc sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo đã được các đơn vị chức năng thực hiện đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, góp phần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương. 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ thị xã còn tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát ở các xã, phường về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo, công tác cứu trợ. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban MTTQ các cấp còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, các đoàn thể nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, động viên họ tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng; phát hiện kịp thời các hành vi tiêu cực, chuyển các đơn, thư kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết theo luật định hoặc tập hợp, kiến nghị với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Với mục tiêu năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,55%, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục triển khai nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ hộ nghèo. Vì vậy, vai trò giám sát, kiểm tra sử dụng các loại quỹ hỗ trợ cho hộ nghèo của Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ là đặc biệt quan trọng. Đồng thời, tiếp tục thường xuyên phối hợp với HĐND thị xã các cấp tổ chức giám sát, kiểm tra không để xảy ra tình trạng thất thoát nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn đúng đối tượng, góp phần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Trần Ngọc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản