Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo báo cáo về huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng

(Mặt trận) -Ngày 29-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức tọa đàm phản biện dự thảo báo cáo tình hình thực hiện huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, phương hướng giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi tọa đàm.

Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nam Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về huy động nguồn nhân lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 – 2020, các cấp, các ngành đã huy động nhiều nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cấp thiết, với tổng vốn huy động đạt 25.532 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 18.378 tỷ đồng, chiếm 70,2%, vốn thành phần kinh tế và huy động khác 7.618 tỷ đồng, chiếm 29,8%. Từ nguồn lực đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản được cải thiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu bảo đảm phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với đảm bảo môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn đã tham gia ý kiến phản biện một số vấn đề như: Bổ sung đầy đủ số liệu từ việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng thiết yếu về đường giao thông, công trình hệ thống đường điện; bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong huy động nguồn lực đầu tư; phân tích đánh giá nguyên nhân đạt được và những khó khăn cần khắc phục, nhất là đánh giá đúng, sát với tình hình để đề ra giải pháp trong thời gian tới có trọng tâm trọng điểm và tình khả thi cao. Bên cạnh đó cần quan tâm công tác quản lý, giám sát và sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng thiết yếu…

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao ý kiến tham gia phản biện tâm huyết của chuyên gia, Hội đồng tư vấn và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, hình thức văn bản. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chọn lọc và bổ sung để hoàn chỉnh dự thảo và sớm trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tuấn Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản