Tin mới

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh

(Mặt trận) -Ngày 11/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tọa đàm phản biện Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 chương, 11 điều, quy định rõ về cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình MTQG, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng chính sách, vốn đầu tư nước ngoài, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân... Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện và quản lý nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý một số vấn đề như: Bổ sung nội dung công tác quản lý nhà nước trong huy động, lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình MTQG; quan tâm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, sự tham gia, kiểm tra, giám sát của người dân trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn; nghiên cứu, bổ sung nội dung cơ chế huy động và lồng ghép giữa các chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, có cơ sở khoa học của cơ quan soạn thảo trong quá trình xây dựng nội dung dự thảo, đồng thời ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ của các chuyên gia. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện để nghị quyết khi ban hành và tổ chức thực hiện sẽ tác động tích cực đến công tác huy động, lồng ghép, phân bổ, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện tốt các chương trình MTQG, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Theo Báo Ninh Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản