Tin mới

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

(Mặt trận) -Ngày 9-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyên gia Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 10 điều, quy định một số nội dung về nguyên tắc hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đầu tư xây dựng điểm dừng chân phục vụ khách du lịch; phát triển làng nghề truyền thống phục vụ du lịch; đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong ngành du lịch; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Quy định đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả các doanh nghiệp ngoài tỉnh có đăng ký hoạt động kinh doanh và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết chính sách hỗ trợ để phát triển du lịch của tỉnh thời gian đến. Đồng thời góp ý, phản biện một số vấn đề như: Thay đổi tiêu đề trong nghị quyết ngắn gọn, phù hợp hơn; cần đánh giá đúng thực trạng du lịch để có mức hỗ trợ kinh phí phù hợp và thiết thực; phát triển du lịch cộng đồng cần quan tâm tới lợi ích phát triển bền vững cho người dân địa phương; lòng ghép, hỗ trợ phát triển, quảng bá các sản phẩm đặc thù tại các địa phương; phát huy các lợi thế từ các điểm du lịch hiện có tại địa phương để phát triển kích cầu du lịch cho toàn tỉnh; đưa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã hội trong triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo của cơ quan soạn thảo cũng như ý kiến tham gia phản biện thực tế, tâm huyết và sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, chuyên gia, Hội đồng tư vấn. Để chính sách đi vào cuộc sống và có tính khả thi, đồng chí nhấn mạnh cần ban hành nghị quyết quy định chính sách chung hỗ trợ phát triển du lịch để thu hút các nhà đầu tư. Nghiên cứu, cân nhắc chính sách hỗ trợ ở những lĩnh vực cần thiết và hiệu quả trong điều kiện tình hình phát triển du lịch hiện nay và thời gian tới. Đồng thời, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chọn lọc, tiếp thu những ý kiến phản biện để bổ xung, điều chỉnh nghị quyết và có phản hồi trước khi trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Kim Thùy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản