Tin mới

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

(Mặt trận) -Ngày 18/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị toạ đàm phản biện dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ nay đến năm 2023. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có cơ quan soạn thảo, các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Mục tiêu dự thảo đề ra nhằm tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, trọng tâm là phát triển người tham gia BHXH, BHTN, bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo đảm kịp thời, đầy đủ chế độ, quyền lợi người tham gia; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHTN an toàn và hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu các sở, ngành; tiếp tục đẩy mạnh thanh toán điện tử và các điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng nguời tham gia BHXH đạt mức 93%; giai đoạn đến năm 2030 phấn đấu đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, chỉ số mức độ hài lòng đạt 95%.

Tại hội nghị, các các đại biểu thống nhất với nội dung và sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời góp ý một số ý kiến như: Nêu rõ mối quan hệ giữa BHXH với ngành Y tế, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương trong giải quyết các vấn đề BHXH; bổ sung một số nội dung trọng tâm trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; cần đánh giá cụ thể về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN cho người lao động…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và các ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn thiện nội dung để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và phát huy tính hiệu quả, trong đó tập trung: Nêu cao vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các chính sách BHXH; đánh giá thêm các tồn tại, hạn chế, cơ chế phối hợp thực hiện giữa BHXH và các tổ chức, đơn vị trong thực hiện các chủ trương, chính sách BHXH cho người lao động; đưa ra dự báo tình hình, các tác động trong công tác triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới; cần xây dựng các giải pháp đột phá trong thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết đã đề ra.

Theo Báo Ninh Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản