Tin mới

Phát huy vai trò giám sát của người dân trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã hướng dẫn Mặt trận các địa phương củng cố và kiện toàn hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

 Việc phát huy vai trò giám sát của người dân đã góp phần nâng cao chất lượng công trình.

Thực tế tại nhiều địa phương trên địa bàn, việc phát huy vai trò giám sát của người dân đã góp phần hạn chế thất thoát, nâng cao chất lượng công trình.

Tại huyện Thạch An, hoạt động giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện với nhiều hình thức như giám sát độc lập, giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư (GSĐT) của cộng đồng. Quá trình giám sát được triển khai chủ động từ việc xây dựng đồ án quy hoạch đến các công trình nông thôn mới (NTM) như đường giao thông, chợ, nhà văn hóa…

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Ủy ban MTTQ các xã thị trấn huyện Thạch An đã kiện toàn 16 ban TTND cùng 16 ban GSĐT của cộng đồng. Qua hoạt động, các ban này đã tổ chức 64 cuộc giám sát các công trình, dự án triển khai trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch An Nông Thanh Toại chia sẻ, với sự vào cuộc giám sát của các Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng, những sai phạm đã kịp thời được phát hiện để kiến nghị với chủ đầu tư, nhà thầu điều chỉnh đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng.

Cùng với việc chủ động giám sát, Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn cũng chủ trì việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Đến nay, việc đánh giá kết quả được Mặt trận tiến hành khách quan, đúng quy trình, phản ánh trung thực nhận xét, đánh giá của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Tương tự như vậy, công tác giám sát trong xây dựng NTM cũng được Mặt trận các cấp huyện Hà Quảng thực hiện thường xuyên, liên tục. Ở các xã, thị trấn trên địa bàn, Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng đã phối hợp tốt tham gia giám sát việc thực hiện các dự án, công trình liên quan đến lợi ích của nhân dân.

Thống kê trong những năm qua đã có hàng chục công trình dự án xây dựng trên địa bàn huyện được giám sát thông qua các Ban này. Về cơ bản hầu hết các kiến nghị trong quá trình giám sát đều được chính quyền các cấp và cơ quan có thẩm quyền tiếp thu và giải quyết kịp thời.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Đặng Thị Duyên,  những năm qua hoạt động giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được Mặt trận tỉnh đẩy mạnh. Thông qua hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng đã góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong xây dựng các công trình dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thu chi các quỹ về xây dựng NTM, Quỹ Vì người nghèo, việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn quỹ hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh.

Cùng với công tác giám sát, Mặt trận các cấp đã chủ trì việc đánh giá sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng NTM. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM được Mặt trận các cấp thực hiện công khai, dân chủ. Đối với các xã được tổ chức lấy ý kiến, người dân đều có mức độ hài lòng cao. Bình quân số hộ tham gia lấy ý kiến tại khu dân cư đạt từ 70 đến hơn 90%.

Được biết, hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đã vận động các nguồn lực ủng hộ quỹ xây dựng NTM với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Cùng với đó Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân hiến hàng trăm ngàn m2 đất, đóng góp ngày công lao động để từng bước hoàn thiện các tiêu chí, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Vũ Mạnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản