Tin mới

Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

(Mặt trận) -Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã và đang làm tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; đặc biệt là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Từ đó tập hợp được sức mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc phên dậu Tổ quốc.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

 Ðại diện Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phối hợp các nhà tài trợ trao máy lọc nước cho chốt kiểm dịch biên phòng Ngã ba Sen Thượng - Sín Thầu

Khơi gợi tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Ủy ban MTTQ các cấp huyện Mường Nhé phát huy vai trò “nòng cốt” của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, gương điển hình tiên tiến nhằm tập hợp tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc, làng bản, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Ông Vũ Ðức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé khẳng định: “Những năm qua, vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được củng cố, nâng cao”. Ðặc biệt, thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện tập trung vào những vấn đề mới, nóng được dư luận quan tâm, như: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của công dân...

Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 11/11 xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật Nhà nước. Ðồng thời, khơi gợi tinh thần yêu nước trong nhân dân, tích cực tham gia lao động, sản xuất, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày thứ Bảy xanh - sạch - đẹp”; “Ngày Vì người nghèo”... Qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sức mạnh và tinh thần tự chủ của nhân dân được phát huy, tạo động lực phát triển kinh tế; thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mường Nhé từ 74,02% (năm 2015) xuống còn 58,43% (năm 2020).

Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tập hợp và phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát khao dựng xây cuộc sống no ấm trong nhân dân. Quỹ “Vì người nghèo” MTTQ huyện hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội, tiếp thêm động lực để người nghèo có cơ hội vươn lên... Năm 2020 triển khai làm 15 nhà “Ðại đoàn kết” cho các xã và các tổ chức thành viên (tính đến 30/8 đã tiến hành nghiệm thu và hỗ trợ 5 nhà); phối hợp với xã Mường Toong trao 10 triệu đồng cho gia đình chính sách bị hỏa hoạn. Từ nguồn quỹ thiết thực chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong việc chống dịch Covid-19, với thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, khơi gợi những tấm lòng thơm thảo của nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tích cực tham gia hưởng ứng, quyên góp tiền, hiện vật ủng hộ các điểm cách ly tập trung, chốt biên phòng, tiếp thêm động lực để những người đã và đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh vượt qua khó khăn. Ðến nay, với sự nỗ lực của Ủy ban MTTQ các cấp, tổng số tiền và hiện vật (rau xanh, máy lọc nước, pin năng lượng mặt trời...) tiếp nhận hơn 200 triệu đồng. Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trao số tiền cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện bố trí sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích. Ðối với các hiện vật được chuyển đến các lực lượng chức năng đang trực tiếp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, khu cách ly và các chốt kiểm dịch liên ngành. Từ đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động, tập hợp nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phương Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản