Tin mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nam

(Mặt trận) - Sáng 20/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc 

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Phó trưởng ban Công tác đại biểu Đặng Xuân Phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, vừa qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thảo luận và nhất trí lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV của tỉnh Hà Nam. Trong đó, cơ cấu kết hợp gồm: nữ 4/8 người (đạt 50%); trẻ tuổi 4/8 người (đạt 50%); ngoài Đảng 2/8 người (đạt 25%); tái cử 1 đại biểu tại tỉnh, 1 đại biểu Trung ương giới thiệu. Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 84 người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Tỉnh Hà Nam cũng đã tiến hành chia khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể, toàn tỉnh có 778 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; Trong đó có 655 địa điểm bỏ phiếu ở Nhà văn hóa thôn, xóm; 32 địa điểm bỏ phiếu ở trường học; 58 địa điểm bỏ phiếu ở đình, làng, miếu, 3 địa điểm bỏ phiếu ở trạm y tế, 20 địa điểm bỏ phiếu ở cơ quan, 10 điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Các địa điểm bỏ phiếu đều được lựa chọn ở những nơi rộng rãi, thuận tiện cho người dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Nam đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời theo đúng tiến độ, yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Hà Nam đã tổ chức tốt hội nghị tập huấn bầu cử từ tỉnh đến xã; tổ chức chu đáo, thành công các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, bảo đảm thời gian, cơ cấu, số dư. Công tác thông tin, tuyên truyền rất đồng bộ, bảo đảm tính công khai, dân chủ. Tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ các hòm phiếu, ấn định số đơn vị bầu cử một cách phù hợp. Nhiều vụ việc đơn thư đã được giải quyết kịp thời. Trên địa bàn tỉnh không có các điểm nóng về an ninh trật tự, an ninh tôn giáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử 23.5.2021 chỉ còn 33 ngày, tỉnh Hà Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử ở cấp cơ sở, đề phòng các tình huống phát sinh; bảo đảm bầu cử tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân; phấn đấu toàn tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Cần tiếp tục rà soát lại danh sách, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Rà soát, cập nhật thông tin cử tri được niêm yết, nếu có thiếu sót phải sửa đổi kịp thời. Chú ý trường hợp cử tri bị cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid – 19, các cử tri đi làm ăn xa ở ngoài địa phương, cử tri ở khu công nghiệp, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với các hình thức, phương pháp hiệu quả, sinh động, phù hợp hơn. Gắn tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid – 19. Tiếp tục giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Quan tâm giải quyết dứt điểm các khiếu kiện, khiếu nại của cử tri ở những nơi có điểm nóng hoặc nguy cơ trở thành điểm nóng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn công tác đã thị sát điểm bỏ phiếu của xã Tiên Tân 

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn công tác đã thị sát điểm bỏ phiếu của xã Tiên Tân và xã Thanh Sơn, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản