Tin mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác giám sát, phản biện xã hội tại Lào Cai

(Mặt trận) - Sáng ngày 25/4, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tại Lào Cai.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch nước: 'Công chứng phải phục vụ nhân dân'

 Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban Kiểm tra, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Lào Cai, dự buổi làm việc có ông Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, MTTQ một số địa phương.

Theo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Lào Cai, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện Nghị quyết đã được quan tâm. Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức quán triệt tới toàn thể các tổ chức thành viên, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp về nội dung cơ bản của Nghị quyết liên tịch số 403 và Thông tri hướng dẫn số 23 để thực hiện, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên quán triệt cho các tổ chức thành viên và MTTQ cấp huyện quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết liên tịch số 403 đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân nắm rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết nhằm tăng cường sự thống nhất và đồng thuận cao của các cấp, các ngành và Nhân dân trong triển khai thực hiện.

 

Công tác phối hợp giữa MTTQ tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; giữa ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã với HĐND và UBND cùng cấp trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các nghị quyết liên tịch và quy chế phối hợp. Hằng năm, các cơ quan phối hợp đều triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của ủy ban MTTQ các cấp được triển khai thống nhất, hiệu quả; vai trò của MTTQ các cấp được phát huy; chất lượng giám sát, phản biện xã hội được nâng lên và đi vào chiều sâu.

Từ năm 2018 đến năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương đã thực hiện 1.293 cuộc giám sát bằng đoàn giám sát; giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân là 1.425 cuộc, ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 1.222 cuộc; đã tổ chức 21 hội nghị phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến; gửi 138 dự thảo văn bản phản biện đến chuyên gia lĩnh vực, hội đồng tư vấn để lấy ý kiến tham gia.

Kết thúc các cuộc giám sát, hội nghị phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đều có thông báo kết quả giám sát đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế hoặc sửa đổi văn bản cho phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai kiến nghị đoàn công tác một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 403, Thông tri số 23/TTr-MTTQ-BTT ngày 21/7/2017 về hướng dẫn quy trình giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo Nghị quyết liên tịch 403. Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có hướng dẫn phù hợp hơn về căn cứ giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý kiến với Bộ Tài chính, điều chỉnh Thông tư số 337/TT-BTC ngày 28/12/2016 theo hướng nâng mức kinh phí chi bồi dưỡng cho thành viên giám sát.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả trong 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua đó, khẳng định sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực MTTQ tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; giữa ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã với HĐND và UBND cùng cấp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã đóng góp tích cực vào việc triển khai, hoàn thiện và phát huy hiệu lực, hiệu quả của các văn bản, chính sách trên địa bàn.

Bên cạnh việc cần sớm khắc phục những tồn tại trong phản biện xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 403. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ hơn để hoạt động giám sát cụ thể, phù hợp với từng đối tượng; phát huy tối đa sự tham gia của các chuyên gia, hội đồng tư vấn để hoạt động giám sát phong phú, chất lượng. Chú trọng giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng; lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn…

Đối với các kiến nghị của Lào Cai, Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp và sẽ sớm đề xuất để Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản