Tin mới

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu

(Mặt trận) -Giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Một trong những nội dung giám sát của hoạt động MTTQ tỉnh Phú Thọ năm 2022 là giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thành, thị.

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thông qua việc giám sát kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, những hạn chế, yếu kém để kiến nghị, góp ý với cấp ủy, chính quyền các cấp sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách cho phù hợp, từ đó phát huy dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

 MTTQ tỉnh Phú Thọ thực hiện giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Phù Ninh

Theo đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, trong kỳ giám sát nội dùng này, các địa phương, đặc biệt là Chủ tịch UBND các huyện được giám sát đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được tổ chức thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành, thị xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị cơ bản đã thực hiện đầy đủ thời gian tiếp công dân định kỳ và thường xuyên.

Đối với huyện Hạ Hoà, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp công dân và uỷ quyền Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân với 212 lượt công dân/162 ý kiến; trong đó có chín ngày dừng tiếp công dân do thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19 và trùng lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2021.

Đối với huyện Phù Ninh, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp công dân và uỷ quyền Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân với 100 lượt công dân/93 ý kiến; trong đó có 19 ngày dừng tiếp công dân do thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19 và trùng lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2021. Đa số nội dung kiến nghị, phản ánh qua quá trình tiếp công dân liên quan đến các nội dung: Việc giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và quản lý trật tự xã hội.

UBND các huyện đã tiếp nhận, chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời các ý kiến của công dân theo trình tự quy định, cơ bản không để phát sinh vụ việc có tính chất phức tạp. Các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo qua tiếp công dân được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Cùng với việc tiếp công dân, huyện Hạ Hoà đã tiếp nhận 245 đơn: Kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; huyện Phù Ninh đã tiếp nhận 1.250 đơn. Nội dung các đơn chủ yếu về lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND các huyện đã ban hành thông báo thụ lý, phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập tổ kiểm tra, xác minh vụ việc, tiến hành giải quyết theo quy định. Đối với các đơn kiến nghị, phản ánh đã được UBND các huyện giao các phòng chuyên môn xem xét, tham mưu xử lý, giải quyết theo quy định. Trong đó, huyện Hạ Hoà đã giải quyết 88/91 đơn, hiện ba đơn đang trong quá trình xem xét giải quyết. Huyện Phù Ninh đã giải quyết 183/196 đơn, còn 13 đơn đang trong quá trình xem xét giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp công dân tại một số địa phương vẫn còn một số hạn chế như: Chưa bố trí được cán bộ có chuyên môn phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân; việc tham mưu phân loại, xử lý giải quyết đối với một số vụ việc có nơi, có lúc chưa chính xác, còn có sự nhầm lẫn đơn của công dân; chất lượng theo dõi, tham mưu, giải quyết đơn của một số phòng, ban cấp huyện, một số đơn vị cấp xã chưa đảm bảo; công tác tổng hợp, theo dõi, báo cáo, đôn đốc tham mưu giải quyết, trả lời đơn của công dân còn chậm, chủ yếu tồn tại ở một số lĩnh vực vực như đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, giải toả,... dẫn đến tồn tại một số vụ việc kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm.

Để từng bước nâng cao hiệu quả tiếp công dân, các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân. Đồng thời nâng cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu xử lý, giải quyết đơn trên địa bàn; kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vụ việc mới ngay từ cơ sở, bảm đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân, không để phát sinh vấn đề nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân; chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hoà giải ở cơ sở; bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện. Có như vậy mới phát hiện sớm những vướng mắc, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở không phát sinh điểm nóng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Theo baophutho.vn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản