Phú Thọ: Phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở ở huyện Thanh Ba

(Mặt trận) - Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Thanh Ba đã triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được xây dựng, hoàn thiện. Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Thị trấn Thanh Ba chú trọng cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. 

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Trong những ngày đầu tháng tư, về xã Ninh Dân, chúng tôi được chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của vùng đất nơi đây. Những ngôi nhà mới khang trang, những con đường bê tông sạch đẹp nối liền các khu; trường học, trạm y tế được xây dựng. Kinh tế của địa phương được phát triển, tập trung vào kinh doanh, dịch vụ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 4,9%.

Còn nhớ năm 2019, vấn đề nổi cộm nhất ở xã lúc bấy giờ là tình trạng nổ mìn tại khu 3,4,5 gần khu vực khai thác đá của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao - làm đất đá có kích thước lớn bắn vào nhà dân gây vỡ mái nhà, nứt tường, khói thuốc nổ, bụi xi măng ảnh hưởng đến sản xuất canh tác của bà con trên địa bàn và gây ô nhiễm môi trường. Vụ việc trên khiến cho người dân vô cùng bức xúc và gửi đơn khiếu nại lên UBND xã. Nhận được phản ánh của người dân, các cấp chính quyền phối hợp với Công ty đến nhà dân thăm hỏi tình hình, rà soát, kiểm tra. Sau 3 cuộc đối thoại, UBND xã, UBND huyện đã lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của người dân, cùng bàn bạc, tìm ra các giải pháp khắc phục và nhận được sự đồng thuận của bà con. Đến năm 2020, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao đã hỗ trợ đền bù cho 67 hộ dân và di dời 30 hộ dân đến khu tái định cư.

Có được kết quả này, theo đồng chí Cao Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ninh Dân cho biết: Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đảng ủy, UBND xã luôn thực hiện đầy đủ các buổi tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, những vướng mắc của người dân được giải quyết theo thẩm quyền, những vấn đề không thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được phân loại để báo cáo huyện. Việc giải quyết thấu tình đạt lý giúp người dân đồng thuận trong các vấn đề về đời sống, xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương. 100% các vụ việc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời. Cùng với đó, địa phương làm tốt công tác biểu dương, nhân rộng các điển hình dân vận khéo, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện để người có uy tín tham gia tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện các nội dung QCDC ở cơ sở”.

Đến thị trấn Thanh Ba, tại đây, việc phục vụ nhân dân được coi là thước đo trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Thông qua hoạt động dân vận, chính quyền, địa phương chú trọng cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong năm 2021, bộ phận một cửa đã tiếp nhận giải quyết 1.328 việc; công tác tiếp dân, giải quyết đơn đã tiếp nhận 20 đơn thuộc thẩm quyền và đến nay giải quyết xong 100%, không có đơn thư để tồn đọng; tổ hoà giải cơ sở đã tiến hành hoà giải được 14 cuộc thành công, nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình… Thị trấn xây dựng hòm thư góp ý để người dân, phản ánh về phong cách, thái độ làm việc, tiếp dân của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở UBND, đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân, phân bổ ngân sách, quyết toán thu chi ngân sách, chương trình dự án, kế hoạch vay vốn sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thu nộp các loại phí,... được thông báo trong các cuộc họp và gửi văn bản đến từng khu. Nhân dân được bàn, quyết định trực tiếp về chủ trương, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng. Cùng với đó, QCDC cũng được cụ thể hóa bằng hương ước, quy ước ở các khu và thực sự đi vào đời sống của nhân dân, giúp tăng cường tình đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Để việc thực hiện QCDC đi vào nền nếp

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba thường xuyên quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Quốc hội về xây dựng và thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn… tiếp tục triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành Công văn số 01 - CV/HU ngày 10/5/2021 về đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các xã, thị trấn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về QCDC ở cơ sở. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung giám sát phản biện xã hội với Ban Thường vụ Huyện ủy, phối hợp giám sát được 07 cuộc, tại 14 đơn vị. Thực hiện tốt vai trò giám sát đối với một số hoạt động của chính quyền; tham gia phản biện xã hội đối các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là nghị quyết về cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời giải quyết hiệu quả các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Đến nay, 100% các xã, thị trấn của huyện có Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục và giải quyết việc thuộc thẩm quyền theo quy định; có 18/18 xã, thị trấn triển khai hiệu quả Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về xây dựng và thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn... Năm 2021, toàn huyện nhận 102 đơn đề nghị, phản ánh, khiếu nại (giảm 94 đơn so với năm trước). Trong đó, 50 đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện (49 đơn kiến nghị, đề nghị phản ánh, 01 đơn khiếu nại đã được Chủ tịch UBND huyện giao các phòng ban, cơ quan liên quan giải quyết và đã có văn bản trả lời công dân); toàn huyện đã tổ chức 93 hội nghị đối thoại đột xuất, trong đó, 52 hội nghị cấp huyện, 41 hội nghị cấp xã về  các nội dung như: Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đi qua 03 xã Khải Xuân, Quảng Yên, Đại An); Dự án Cụm công nghiệp phía Nam (xã Đỗ Sơn, tại Lô 7, 10, 12); Dự án mương thoát nước Cụm công nghiệp Bãi Ba (xã Đông Thành)… Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện hiệu quả QCDC trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 đã tiếp nhận với tổng số tiền 3 tỷ đồng, qua đó góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Thanh Thiêm - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “Thời gian qua, việc thực hiện QCDC trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, không khí dân chủ trong xã hội có nhiều thay đổi phù hợp với tình hình, việc lắng nghe, đối thoại, giải quyết công khai, minh bạch những nguyện vọng của người dân, đặc biệt việc cải cách và xây dựng hệ thống pháp luật đã thúc đẩy quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào cuộc sống”.

Qua 5 năm thực hiện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo được thể hiện rõ nét, vai trò của nhân dân ngày càng được phát huy thông qua việc tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản