Tin mới

Phú Yên: Phản biện xã hội ưu tiên những vấn đề dư luận xã hội quan tâm

(Mặt trận) -MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội (PBXH) theo hướng ưu tiên những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Phát triển hài hòa và gắn kết giữa không gian đô thị và nông thôn

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái giám sát sâu từng lĩnh vực của đời sống

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, PBXH của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đổi mới nội dung, phương thức giám sát, PBXH

Chỉ thị 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư nêu rõ, thời gian qua, thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, PBXH của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác giám sát, PBXH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, PBXH chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên MTTQ và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam phát biểu tại hội nghị hiệp thương, thống nhất triển khai kế hoạch giám sát, PBXH năm 2023 với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, PBXH của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, PBXH. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, PBXH, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chỉ thị nêu rõ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, PBXH theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công khai, minh bạch kết quả giám sát, PBXH theo quy định.

Đảm bảo tính khả thi

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, các lĩnh vực, nội dung giám sát của MTTQ tỉnh Phú Yên trong thời gian qua xuất phát và tập trung vào việc giải quyết những bức xúc của đông đảo nhân dân, trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện một cách khoa học, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. “Qua các hoạt động giám sát, PBXH, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ đã giúp các cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định tình hình Nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên nói.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, bên cạnh những ưu điểm thì công tác giám sát, PBXH vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: nhiều nơi còn lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát, PBXH; chưa đưa ra được tiêu chí để lựa chọn nội dung giám sát, PBXH phù hợp; một số nơi làm còn hình thức, thụ động chưa rõ vai trò của chủ thể giám sát, PBXH; việc theo dõi thực hiện sau giám sát, PBXH làm chưa tốt...

Để nâng cao vai trò giám sát, PBXH, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và các tổ chức chính trị - xã hội vừa tổ chức hội nghị hiệp thương, thống nhất triển khai kế hoạch giám sát và PBXH năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì giám sát việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh và việc thực hiện chương trình hành động của từng đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; giám sát việc thực hiện một số chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm quốc gia, dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động PBXH, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh dự kiến tổ chức tối thiểu 60 cuộc PBXH đối với dự thảo các nghị quyết, quyết định của cấp ủy; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cùng cấp; dự thảo các nghị quyết, dự án chương trình, đề án của HĐND, UBND về phát triển kinh tế - xã hội, các nội dung có liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đoàn viên, hội viên ở địa phương.

THÚY HẰNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản