Tin mới

Phú Yên: Phản biện xã hội về nghị quyết vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tiêu chí nông thôn mới

(Mặt trận) -Sáng 24/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (sau đây gọi tắt là Dự thảo nghị quyết). Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết chủ trì hội nghị.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các ý kiến cơ bản thống nhất ban hành Dự thảo nghị quyết. Nghị quyết sau khi ban hành đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; giúp giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

 * Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, các ý kiến cơ bản thống nhất về việc ban hành quyết định này. Tuy nhiên để quy định các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi của dự thảo quyết định sau khi ban hành và triển khai thực hiện, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu để đánh giá xét công nhận cho phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của địa phương.

Các đại biểu cũng đã đề xuất nên bổ sung điều khoản luật có nội dung phân vùng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng phân làm 2 vùng. Cụ thể như sau: Vùng 1 là các xã thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II và khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025); vùng 2 là các xã còn lại.

 Thúy Hằng – Báo Phú Yên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản