Tin mới

Phú Yên: Phát huy vai trò Mặt trận trong giám sát xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa tổ chức giám sát về việc thực hiện các tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021 tại một số xã và các sở ngành trên địa bàn tỉnh. Qua đó đánh giá đúng tình hình thực hiện các tiêu chí của xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân trong xây dựng NTM.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Đánh giá đúng tình hình

Làm việc tại Sở GT-VT về kết quả thực hiện tiêu chí giao thông (tiêu chí số 2), đoàn giám sát đã được sở này cho biết, đến nay, tiêu chí số 2 về giao thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, theo chiều hướng tích cực, tạo tiền đề cho việc xây dựng NTM nâng cao trong giai đoạn tới với 81/83 xã đạt tiêu chí số 2 (đạt tỉ lệ 97,6). Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở GT-VT, hiện một số địa phương vẫn còn ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước nên phong trào xây dựng NTM có dấu hiệu chững lại so với những năm đầu triển khai.

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam và các thành viên đoàn giám sát làm việc với Sở GT-VT về việc thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM. Ảnh: THÚY HẰNG

“Để các địa phương sớm hoàn thành được tiêu chí số 2, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc thu hút các nguồn lực xã hội hóa trong làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là cần thiết. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong phong trào thi đua xây dựng đường giao thông nông thôn, làm cho người dân hiểu được lợi ích của việc đầu tư xây dựng này để họ không ỷ lại hoàn toàn vào việc đầu tư của Nhà nước”, ông Huỳnh Gia Hoàng chia sẻ.

Tương tự, đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6) và tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 16), Sở VH-TT-DL cho biết đã có 78/83 xã đạt tiêu chí số 6 (đạt tỉ lệ 94%); 80/83 xã đạt tiêu chí số 16 (đạt tỉ lệ 96%). Kết quả thực hiện tiêu chí số 6 và 16 đã có những chuyển biến tích cực nhưng chênh lệch giữa các xã vùng miền núi, bãi ngang và vùng đồng bằng còn khá nhiều. Tuy được công nhận xã NTM nhưng một số nơi, cơ sở vật chất văn hóa chưa thật sự đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT-DL, thiếu trang thiết bị hoặc trang thiết bị quá cũ, xuống cấp không đảm bảo phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

“Để thực hiện tốt các tiêu chí số 6 và 16, phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự tham gia phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của Nhân dân”, ông Bùi Văn Thành, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL nói.

Xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn, nhận được sự ủng hộ của người dân cả nước, nhất là dân cư nông thôn. Thông qua giám sát của MTTQ để đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc thực hiện các tiêu chí của xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021. Đồng thời kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định.

Phát huy hiệu quả vai trò giám sát

Là một trong những xã được MTTQ giám sát về việc thực hiện các tiêu chí NTM, ông Mai Lý Thành Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm (TX Sông Cầu) cho rằng: Thông qua giám sát của MTTQ, địa phương được chỉ rõ những mặt mạnh cần phát huy cũng như nhận được những góp ý, kiến nghị, khắc phục hạn chế, thiếu sót giúp địa phương sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam khẳng định, xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đang được cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng NTM đang từng bước làm thay đổi toàn diện đời sống của người dân trên địa bàn nông thôn. Chính vì vậy, tính hiệu quả của hoạt động giám sát của MTTQ đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cần được phát huy.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên chú trọng giám sát về vấn đề này. Theo đó, trong thời gian tới, đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện, giữ vững các tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2022 và các xã đã đạt chuẩn NTM đối với 10 địa phương gồm: Xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022 (1 xã), đó là xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân; các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 (7 xã), gồm Xuân Bình (TX Sông Cầu), Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), Hòa Bình 1, Hòa Phú (huyện Tây Hòa), Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa), An Ninh Tây (huyện Tuy An), Sơn Giang (huyện Sông Hinh); các xã đã đạt chuẩn NTM (2 xã), gồm Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) đạt chuẩn năm 2015 và xã Hòa Xuân Đông (TX Đông Hòa) đạt chuẩn năm 2016. Việc giám sát sẽ chia thành 2 đợt, thời gian cụ thể sẽ được MTTQ tỉnh thông báo sau.

Sau khi thực hiện giám sát, đoàn giám sát xây dựng báo cáo gửi Ban Thường trực. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực ban hành văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó nêu rõ quan điểm, những hạn chế, bất cập trong quá trình thực thi, đồng thời đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách có liên quan.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản