Tin mới

Quảng Nam: Giám sát tại cơ sở phải sâu sát, cụ thể, thiết thực

(Mặt trận) -Năm 2021, tỉnh Quảng Nam tiếp tục, chỉ đạo, định hướng các nội dung tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giám sát theo phương châm sâu sát, cụ thể, thiết thực cho hoạt động giám sát tại cơ sở.

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Sáng 2/3, Ban Chỉ đạo đề án 1254 tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tổng kết hoạt động Đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra nhân dân (TTND) và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ).

 Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát năm 2020.

Tham dự có lãnh đạo Ban chỉ đạo Đề án 1254, đại diện lãnh đạo Thanh tra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đề án với trên với nhiệm vụ thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017- 2021” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, vượt qua khó khăn, thách thức của hai đợt dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo Đề án 1254 và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã phối hợp tổ chức, triển khai tốt các hoạt động của Đề án nên đã đạt được những kết quả nhất định.

Ban chỉ đạo đã tổ chức 9 lớp tập huấn tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh với trên 760 lượt người tham dự. Nội dung tập huấn với 2 chuyên đề: Ban TTND với công tác giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú; Kỹ năng giám sát đối với một số loại công trình đầu tư xây dựng;…

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát, tuyên truyền các quy định về GSĐTCĐ và TNND cho các thành viên Ban GSĐTCĐ và Ban TTND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ban chỉ đạo Đề án cũng đã tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu “Sổ tay giám sát” với số lượng 1.500 đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Theo Ban chỉ đạo Đề án 1254 tỉnh Quảng Nam năm 2021 tiếp tục, chỉ đạo, định hướng các nội dung tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giám sát theo phương châm sâu sát, cụ thể, thiết thực cho hoạt động giám sát tại cơ sở; Tiếp tục rà soát củng cố tổ chức và hoạt động của các địa chỉ hỗ trợ giám sát cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động giám sát;…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã quyết định khen thưởng cho 18 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát năm 2020.

TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản