Tin mới

Quảng Nam: Tọa đàm về công tác nắm bắt dư luận xã hội

(Mặt trận) - Sáng nay 18/5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì tọa đàm “Phát huy vai trò của thành viên MTTQ Việt Nam trong việc học tập, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội (DLXH)”.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Quang cảnh tọa đàm. 

Tại tọa đàm, đại biểu trình bày tham luận về các nội dung như: kinh nghiệm nghiên cứu, nắm bắt DLXH của ngành tuyên giáo; thuận lợi, khó khăn trong việc tập hợp tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân và giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo DLXH trong thời gian đến; phát huy vai trò cá nhân trong việc tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân và DLXH; kết quả và giải pháp tăng cường công tác nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đồng bào tôn giáo trên địa bàn TP.Hội An...

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong những năm qua, đội ngũ cộng tác viên nắm bắt DLXH của Mặt trận các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 3.596 cộng tác viên, trong đó cấp tỉnh 25 người, cấp huyện 384 người và cấp xã 3.182 người.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, từ việc đa dạng hóa các kênh tuyên truyền đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân và DLXH.

Mặt trận các cấp phát huy vai trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đội ngũ cộng tác viên nắm bắt DLXH trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở kịp thời tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp và nguyện vọng của nhân dân, tình hình DLXH để phản ánh với cấp ủy, chính quyền.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: V.A 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, phương thức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, DLXH ở một số địa phương chưa hiệu quả; cách thức tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ảnh với các cấp ủy đảng, chính quyền chưa kịp thời; việc phối hợp giữa Mặt trận các cấp với các tổ chức thành viên trong công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân ở một số địa phương chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên; hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nắm bắt DLXH ở một số nơi chưa hiệu quả, chất lượng báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân chưa đầy đủ, thiếu thông tin, còn nặng tính hành chính...

Ông Võ Xuân Ca nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nêu rõ việc tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Điều này đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trong công tác nắm bắt, nghiên cứu DLXH để lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản