Quảng Ninh: Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Sáng 19/9, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh và Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi và Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, LĐ-TB&XH; đại diện các tổ chức CH-XH tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh; lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động của 13 huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường thuộc TP Hạ Long, TX Đông Triều.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương, 92 điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung mới của Dự thảo Luật so với các quy định hiện hành, như: Luật hóa các quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; đưa các quy định về Ban Thanh tra nhân dân từ Luật Thanh tra sang Dự thảo Luật Dân chủ ở cơ sở; tổ chức hoạt động Ban Thanh tra nhân dân tại địa bàn dân cư thay vì chỉ có ở cơ quan UBND cấp xã; thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động...

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi đánh giá cao các ý kiến, đề xuất tâm huyết tại hội nghị và khẳng định các đại biểu đã có sự nghiên cứu kỹ về cơ sở lý luận và căn cứ vào thực tiễn của các địa phương. Toàn bộ các nội dung ý kiến sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tiếp thu, tổng hợp để gửi tới Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội theo quy định. Qua đó sẽ góp phần quan trọng để Dự thảo Luật đảm bảo tính khoa học, sát thực tiễn; sau khi được xem xét ban hành sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Hoàng Giang

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản