Tin mới

Quảng Ninh: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ

(Mặt trận) -Chú trọng lựa chọn lĩnh vực, đổi mới quy trình, phương thức giám sát, thời gian qua công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang mang lại kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Ngay từ những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42 về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch này. Trong thời gian chính quyền các cấp triển khai chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, MTTQ các cấp cũng đồng thời tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch và giám sát việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, chính xác và khách quan.

Ðể việc chi hỗ trợ số tiền 71 tỷ đồng cho hơn 66.000 người nằm trong danh sách được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, Ðoàn giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức giám sát việc thực hiện tại những điểm chi trả chế độ hỗ trợ, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành kiểm tra hồ sơ, quy trình chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng và nắm tình hình tư tưởng của người được nhận hỗ trợ.

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc với TP Hạ Long về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân từ năm 2017-2019. Ảnh chụp tháng 5/2020 

Với vai trò là chủ thể giám sát và phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp với HĐND, UBND tỉnh xây dựng chương trình báo cáo cấp ủy và tổ chức ký chương trình phối hợp thực hiện Quy chế, Quy định đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu của địa phương và chức năng của từng tổ chức.

Trong năm 2020, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì triển khai, tổ chức giám sát một số nội dung như: Giám sát thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại 6  địa phương: Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô. Giám sát thường xuyên, không báo trước vào thứ 5 hàng tuần công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tại các đơn vị cấp xã; giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 tại các địa phương...

Ngoài ra, MTTQ tỉnh còn phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân (từ năm 2017 đến năm 2019) và giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh (từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV) tại 9 sở, ngành và các địa phương trong tỉnh; giám sát “việc thực hiện một số kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019” tại 8 đơn vị, địa phương trong tỉnh... Đặc biệt, MTTQ tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức và hoạt động đối với các Ban thanh tra nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư công cộng đồng (GSĐTCCĐ). Trong năm, Ban TTND đã tổ chức giám sát 987 cuộc; trong đó giám sát 432 công trình, dự án, đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 34 vụ việc; Ban GSĐTCCĐ giám sát 769 công trình, dự án, phát hiện sai phạm và kiến nghị khắc phục xử lý 73 vụ việc.

Công tác phản biện, mặc dù được coi là một hoạt động mới và khó thực hiện ở địa bàn tỉnh, song MTTQ các cấp cũng đã nỗ lực thực hiện. Trong năm 2020, đã tổ chức phản biện bằng văn bản 3 dự thảo Đề án của tỉnh, tham gia 18 dự thảo các nội dung khác do các ngành cấp tỉnh xin ý kiến; tham gia 12 cuộc đối thoại của UBND tỉnh và các ngành trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân... Từ đầu năm đến nay, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 112 đơn thư, đã xem xét xử lý đúng quy định, đồng thời chuyển 42 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua đã góp phần phát hiện, khắc phục những sai sót, yếu kém; sửa đổi những quy định phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội; phát huy dân chủ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

Thu Trang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản